Tar helhetsgrepp på livet. Tips och råd kring allt som har med livet i allmänhet och boendet i synnerhet att göra – det väntar de seniorer i Torslanda och Biskopsgården som besöker Leva och bo-mässorna i Västra Hisingen de kommande två torsdagarna, 18 och 25 oktober.

”Hur smart kan det va’– smarta smarta prylar för en enklare vardag” lyder en av rubrikerna på schemat för Leva och bo-mässorna i Torslanda och Biskopsgården.

I en slags ”Speakers’ Corner” kommer tio minuter långa föredrag att avlösa varandra om alltifrån ekonomisk rådgivning för den som vill förändra sitt boende, till just de där små snillrika grejerna som underlättar det som börjat bli krångligt på äldre dagar.

Samtidigt pågår utställningar från ett drygt tjugotal offentliga, privata och ideella aktörer som alla verkar för att göra livet enklare för Västra Hisingens lite äldre invånare. Dessutom blir det filmvisning som skakar om och ”cafédialog” med stadsdelens politiker.

Två tillfällen att välja på
– När arbetsgruppen satt och spånade på vilka som har något att bidra med för 65+:are så blev det till slut en väldigt lång lista och när vi frågade om de ville komma så sa alla ja, säger processledaren Margareta Sjöholm.

Mässan är uppdelad på två tillfällen med snarlika men inte helt identiska upplägg. Torsdagen den 18 oktober är det Torslandaborna som har nära till aktiviteterna i kulturhuset Vingen och en vecka senare kommer hela rasket till Sjumilahallen i Biskopsgården.

– Där blir det en extra programpunkt med en form av ”storytelling” när invandrade svenskar berättar om sina liv under rubriken ”Vi kom för en tid och stannade hela livet – att åldras i ett främmande land”. Det finns en myt om att äldre invandrare oftast tas om hand av yngre släktingar men tyvärr finns det många som är väldigt ensamma också. Här hoppas vi kunna bidra till att man hittar gemensamma träffpunkter och mötesplatser, säger Margareta Sjöholm.

Inspirerande bussresa
Till exempel kommer man under mässorna att ta upp anmälningar till en bussresa som ska inspirera till framtida seniorboende i eller runt Göteborg.

– Någon gång i november kommer vi att åka med en buss med plats för 25 personer från Torslanda och 25 från Biskopsgården. Tillsammans åker vi runt i Göteborg och grannkommunerna och besöker olika typer av boendeformer som är anpassade på olika sätt för äldre, säger Margareta Sjöholm.