Fastighetsnämnden har bjudit in fem företag till en gestaltnings- och anbudstävling för att bygga om det "vita blocket" i Lillhagsparken till bostäder. Pågående tävling omfattar de tre vita byggnaderna från 1960- och 70-talen.

Vilka företag som bjudits in till tävlingen är inte officiellt, men de som lämnar in det vinnande förslaget är också de som får köpa mark och byggnader inom tävlingsområdet och får genomföra sitt förslag.

I förutsättningarna för tävlingen framgår att det är önskvärt med en jämn fördelning av hyres- och bostadsrätter, att ombyggnaden ska förstärka samhörigheten med den äldre bebyggelsen samtidigt som byggnaderna ska vara moderna.

Attraktiva mötesplatser för boende

Förslagen måste ta hänsyn till den speciella parkmiljön i Lillhagsparken, som skapades med stor omsorg om funktionen och har ett stort inslag av ädelträd. Det är viktigt att den nya gestaltningen passar in och att attraktiva mötesplatser skapas för de boende.

– Och självklart så ska förslagen vara ekonomiskt genomförbara så att folk har råd att bo i lägenheterna, säger Johanna Kirudd, tävlingsfunktionär på fastighetskontoret.

Närhet till natur och stadsliv

Lillhagsparken har redan verksamheter, byggnader och infrastruktur. Det är ett bra område för bostäder med närhet till både natur och stadsliv.

– Ombyggnaden innebär att obebyggd mark inte behöver användas och naturen kan sparas och vara tillgänglig för allmänheten, säger Johanna Kirudd.

Vinnare presenteras i april

Tävlingen pågår fram till början av mars. Efter det vidtar juryns bedömningsarbete fram till slutet av april, då tävlingsförslagen kommer att ställas ut. Juryn som ska bedöma förslagen består av fastighetsnämndens ordförande Owe Nilsson, vice ordförande Kjell Björkqvist, fastighetsdirektör Christina Johnsson, stadsbyggnadsdirektör Lars Ivarsson och Peter Junker, avdelningschef på fastighetskontoret.


Fotnot:
Frågor om tävlingen besvaras av Johanna Kirudd, tel 031-368 10 73.

2C0A.jpg

1960 stod den första byggnaden klar, LP1, där enheten för rättspsykiatri flyttade in. Foto: Medicinhistoriska museet

Fakta | Lillhagsparkens ”vita block”
Byggnaderna byggdes på 1960- och 70 talen. Byggnaderna benämns LP1, 2 och 3. LP1 byggdes 1960 för att innehålla enheten för rättspsykiatri och 1975 byggdes LP2. Dessa åtta våningar höga byggnader inordnar sig i Lillhagsparkens bebyggelsestruktur från 30-talet.

Under 60-talet tillkom den två våningar höga administrationsbyggnaden LP3 som ligger framför den äldre entrèbyggnaden. Idag är LP1 så gott som tomt, de tre översta våningsplanen och bottenplanet används för tillfälliga verksamheter. Den rättspsykiatriska enhetens verksamhet kommer att pågå i LP2 fram tills flytten till de nya lokalerna i Olofstorp.