Ger plats för nya bostäder. Det gamla mentalsjukhuset Lillhagens vita åttavåningshus nummer 1 och nummer 2 ska rivas. Det är lokalförvaltningen som jämnar de välkända husen med marken för att ge plats åt ungefär 600 nya bostäder i Lillhagsparken.

Rivningen, som kommer att ske i etapper, inleds nu i oktober och ska vara klar sommaren 2016. En stor del av rivningstiden kommer att gå åt till att sanera och ta hand om hälso- och miljöfarligt byggmaterial som asbest och PCB.

Samtidigt pågår arbetet med att ta fram en detaljplan för området. De nya bostäderna blir en blandning av flerbostadshus, radhus och kedjehus och byggs i flera etapper med planerad byggstart nästa år. Först ut är Ekparken och Hökällas höjder. Det nya bostadsområdet beräknas vara helt färdigbyggt år 2025.