"Lillhagen". För många göteborgare är ordet fortfarande laddat – synonymt med mentalsjukhuset, som avvecklades och försvann under 90-talet. Idag har sjukhusområdet förvandlats till Lillhagsparken, som sjuder av nytt liv. 2 000 människor jobbar i en mängd olika verksamheter.

MedicHus, en nämnd inom Göteborgs stad, har bland annat uppdraget att förvalta och utveckla Lillhagsparken, där man också samlat sin administration. Nämnden bildades för att skilja fastighetsfrågor från själva vården av äldre och funktionshindrade, som är stadsdelnämndernas ansvar. Idag förvaltar MedicHus lokaler på 400 olika platser runt om i Göteborg.

Uthyrningen har ökat

Det var ödsligt när MedicHus kom till Lillhagsparken 1997. Många av husen stod tomma. Från 1998 har uthyrningen ökat. Från att nära hälften av lokalerna stått tomma är nu endast en tiondel outhyrt.

I Lillhagsparken arbetar idag 2 000 personer och 1 000 kommer dagligen på besök. Den täta busstrafiken gör det lätt och snabbt att ta sig dit.

– Vad som skiljer sig mot tidigare Lillhagen är framförallt den stora variationen, berättar Lillhagsparkens fastighetsförvaltare Morgan Andersson.

Här finns bland annat flera privata företag och affär, Regionens hus (disponeras av Västra Götalandsregionen), Försäkringsmedicinskt centrum, Hospice, fotvårdsskola, snickarverkstäder, trädgårdsbutik, ett museum, vandrarhem, minigolf, och en större personalrestaurang med cateringtjänster.

Äldreboprojekt och sjukhemshotell

– De boendes behov är viktigt. De skall kunna ställa krav på luft, ljud, ljus, värme, sundhet och trivsel, menar Christina Johnsson, MedicHus
direktör.

Lillhagsparken har även ett sjukhemshotell, som fungerat som evakueringsboende under de omfattande renoveringar och tillbyggen som utförts på så gott som samtliga sjukhem i Göteborg.

Läs mer om Lillhagens historia och ”Sinnenas Trädgård”, en satsning på trädgårdar för äldreboende, i pappersupplagan av Vårt Göteborg som utkommer lördag 9 februari.
(Tidningen delas ut till samtliga hushåll i Göteborgs kommun)