Ändras med årstiderna. Ljuskonsten på Bostadsbolagets nya höghus på Tusenårsgatan 1 vid Kortedala torg ses på flera mils avstånd och är anpassad efter årstiderna. Huset är Kortedalas högsta och ger en stor bakgrund att projicera olika ljusmotiv på – som snöflingor eller bubblor med ögonblicksbilder ur livet.

– Det har varit ett roligt projekt att arbeta med och dagens teknik gör det här möjligt utan nämnvärd energiförbrukning eller ljusstörningar in till de som bor i huset, säger Joakim Stagemyr, ansvarig för nyproduktion på Bostadsbolaget.