Trappar upp för fler lägenheter. Sedan Göteborg 2013 introducerade den nya principen Bostad först har allt fler tidigare hemlösa fått ett eget hem.Dagens 40 lägenheter väntas vara minst 60 om ett år.

Det var 2011 som kommunfullmäktige fattade beslut om att pröva modellen Bostad först. Ett arbetssätt som innebär att ett eget boende ses som en grund för att få det lugn som behövs för att ta itu med andra problem.

– Vi vänder oss till dem som varit hemlösa länge, och som tidigare provat olika boenden – till exempel akutboenden – utan att få det att fungera, säger Margita Johansson som är enhetschef för stadens akutboendeenhet.

Växande behov
I ingångsskedet 2013 var det tolv personer som gavs möjligheten att få stabilitet i sin tillvaro genom Bostad först. Idag finns 40 platser, men i kön väntar många fler på samma chans.

– Vi skulle behöva minst 100 platser, och eftersom vi också har fått i uppdrag att halvera antalet akutboendeplatser till 2018, kommer behovet att bli ännu större säger Margita Johansson.

Under 2015 avvecklades akutboendet Vägskälet med sina tolv platser vilket ytterligare ökar trycket på Bostad först.

– Fastighetskontoret och personalen på Bostad först har täta kontakter för att hitta nya alternativ, och det handlar uteslutande om små lägenheter för att hålla nere hyreskostnaden, säger Margita Johansson.

Kommit för att stanna
Uthållighet och konsekvens anses vara en viktig nyckel för att nå framgång, och alla förefaller överens om att Boende först har kommit för att stanna.

En studie genomförd vid Lunds universitet gav också indikationer på att Göteborg, bättre än andra svenska städer, lyckats etablera arbetsmodellen.

– När vi skrev årsrapporten kunde vi konstatera att vi har en kvarboendeprocent på närmare 90 procent, vilket även i en internationell jämförelse är en hög siffra.

Onödigt byråkratiskt
Parallellt med arbetet att få loss fler små lägenheter har det funnits del organisatoriska bekymmer som gjort att inflyttningsprocessen dragit ut på tiden.

– Vi måste bli bättre på att förkorta handläggningstiden, konstaterar Margita Johansson.

För att dokumentera erfarenheterna av Bostad först, arbetar en forskare från Göteborgs Universitet under våren med att studera arbetet ur tre aspekter: metodtrogenhet, kostnadseffektivitet och brukarinflytande.