En formidabel succé. Så beskriver Lars Olander vid lokalförsörjningsförvaltningen försöket med att låta en saneringsfirma ta hand om allt klotter samtidigt i stadsdelen Haga. Nu förlängs försöket med tre månader för att sedan blir permanent.

En majoritet av fastighetsägarna i Haga, både de offentliga och de privata, gjorde i höstas gemensam sak mot klottret i stadsdelen. Allt klotter saneras nu samtidigt på nästan alla byggnader tre gånger i veckan.

Renare skolor

– Det är en formidabel succé, det känns som att det vi hoppades på har inträffat, säger Lars Olander vid lokalförsörjningsförvaltningen, LFF.

Tanken med den gemensamma satsningen är att regelbundet hålla efter klottret för att nya klottrare inte ska inspireras att fortsätta kladda.

Saneringsfirman åker ut tre dagar i veckan, och fotograferar klottret innan det tvättas bort. Bilderna skickas sedan till polisens klottergrupp som tar emot anmälan och återkopplar till den drabbade fastighetsägaren, exempelvis Bostadsbolaget eller LFF.

Inga siffror på besparingen

Lars Olander konstaterar att skillnaden är stor på de två skolor som LFF förvaltar i Haga:

– De har aldrig förut varit rena från klotter men nu är det en fröjd att åka ner och titta.
5862_2.jpg
Försöket, som pågått i nästan ett halvår, förlängs nu till och med juni. Sedan måste en ny upphandlingsrunda göras. Det finns dock inga siffror på hur mycket pengar som samarbetet har sparat hittills.

– Vi kan i alla fall konstatera att det är billigare nu än förut. Längre fram i vår ska vi göra en bedömning av hur stor besparingen är.

Köpenhamn en förebild

Alla fastighetsägare anslöt sig inte i första vändan, men fler kommer nu med efter hand som deras avtal med andra saneringsfirmor löper ut.

– Ett par aktörer var tidigare tveksamma men nu går de också med, Svenska Kyrkan till exempel. Hagakyrkan, som egentligen inte tillhör stadsdelen Haga, kommer att få tillsyn vilket känns bra, säger Lars Olander.

Försöket med samordnad klottersanering i Haga är unikt i Sverige och bygger på frivillighet enligt en modell som fungerat bra i Köpenhamn. Flera stadsdelar i Göteborg har visat intresse för modellen, liksom en del andra svenska kommuner.

Fotnot:
De fastighetsägare som är med i försöket är bland andra Parkeringsbolaget, Higab, Bostadsbolaget, Akademiska Hus, LFF, Dicksonska stiftelsen, Frälsningsarmén och ett antal bostadsrättsföreningar.