Städpersonalen på Bostadsbolaget i Göteborg fick på tisdagen kvalitetspriset GötaPrisets hedersomnämnande och en prischeck på 50.000 kronor. Det är det mycket lyckade arbetet med att utveckla städyrket i det kommunala bostadsföretaget som belönas. Nästan en halvering av sjukskrivningarna är ett av resultaten.

– Det känns väldigt roligt att få priset, säger Carina Dahlin på Göteborgs Stads bostadsaktiebolag som arbetat med att förbättra städningen för 22.000 hyresgäster.

Hon är tillsammans med ytterligare en kollega arbetsledare på Bostadsbolagets städavdelning.

Hög sjukfrånvaro och missnöje

För ett och ett halvt år sedan låg sjukfrånvaron bland städpersonalen på 14,5 procent. Många var missnöjda med städningen och städarna själva var missnöda med sitt jobb.

Tillsammans med städpersonalen började ett förbättringsarbete. En kartläggning gjordes av hur städningen egentligen fungerade.

Sedan följde en omorganisation, utbildning av städarna och tydligare riktlinjer för vad och hur det ska städas.

– Vi plockade russinen ur kakan, hur vi jobbade mest effektivt både för kropp och städresultat, berättar Carina Dahlin.

Alla tjänar på nytt arbetssätt

Alla tjänar på det nya sättet att arbeta. Städyrket har utvecklats. Idag är sjukfrånvaron nästan halverad till 8,5 procent.

Både personalen och de boende är mer nöjda visar enkäter som genomförts.

– Det är fantastiskt att vi får det här resultatet på så kort tid bara genom att fokusera på personalen och jobba mer med delaktighet och inflytande, säger Carina Dahlin.

Höjt självkänslan

Det viktigaste som gjorts menar Carina Dahlin är att självkänslan för städarna höjts. Engagemanget var bristande. Personalen kunde känna att de bara var städerska.

– Vi gick ifrån att servera svaren till att gå ut och fråga personalen hur vi ska göra för att det ska bli bra. Då kom de positiva effekterna.

– Vi har synliggjort att man är viktigt. Städerskan är en viktig del i bostadsområdet. Inte vem som helst kan städa, menar Carina Dahlin.

Bild på städerskan

I Rannebergen har Bostadsbolaget till exempel satt upp bild på vem som städar. Städerskan ska vara en viktig person för trivsel och trygghet i bostadsområdet.

På tisdagskvällen tar Bostadsbolaget emot hederspriset på 50.000 kronor vid en ceremoni på GöteborgsOperan.

– Det blir en häftig grej för personalen. Självklart ska prispengarna gå till personalen. Utan dem hade vi inte kommit dit vi är idag, säger Carina Dahlin.