Föreningen Majbacken, en boendeförening för äldre i Majorna, är överens med Familjebostäder om att på sikt blockförhyra samtliga 28 lägenheter i en fastighet på Hellstedtsgatan. Majbacken är därmed både först och störst i Göteborg med denna typ av bogemenskap för hyresgäster från 40 år och uppåt.

Föreningen förfogar i dag över 14 lägenheter. Avtalet, som tecknades i mitten av december är tvåårigt med möjlighet till förlängning. Medlemmarna hyr sina egna lägenheter, men delar gemensamma lokaler i bottenplanet: matsal och kök, kontor, mötesrum, hobbyrum och gästrum.

Tryggheten viktig

Men medlemmarna delar inte bara sin fritid med varandra. Föreningen har ambitionen att teckna ett självförvaltnings- avtal. Det innebär att de boende ansvarar för enklare fastighetsskötsel, i gengäld sänks hyran.

För många äldre är boendet en källa till oro. Hur blir livet när man inte är lika rörlig, fysiskt och psykiskt?

Alternativa boendeformer är ett sätt för Familjebostäder att erbjuda människor en större trygghet och inflytande, förklarar marknadschefen Helena Mehner:

– En del av vårt uppdrag är att ge hyresgäster inflytande. Vi tror att föreningens modell är en bra boendeform framgent.

För föreningens ordförande Bertil Hagström är trygghets- frågan en viktig orsak till engagemanget i Majbacken:

”Vi lagar mat ihop”

– Vi tror inte att det kommer att finnas resurser till en bra äldreomsorg i framtiden. Vi som befinner oss i tredje livsfasen och kanske har barnen på annat håll, hur ska vi bo för att få det bra på äldre dar?

– Här får vi 20 goa grannar, som jobbar tillsammans efter ork och förmåga. Vi lagar mat ihop och har jättekul. Att bo så här är hälsofrämjande.

Glädjen att få röra i grytorna och äta tillsammans med andra gjorde att Bengt Ericson blev medlem:

– Jag har länge önskat mig en gemensam matsal och måltider tillsammans med andra. Gemenskapen i föreningen är praktisk, angenäm och rolig. När vi berättar om Majbacken tycker folk att det låter jäkligt bra.

Som ett led i Familjebostäders ambition att utveckla nya inflytandeformer kommer Föreningen Majbackens samarbete med Familjebostäder att följas av Jan-Erik Lind, Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet.