Behöver fler privata lägenheter. Antalet hushåll i Göteborg som behöver kommunens hjälp att få ett hyreskontrakt beräknas öka kraftigt i år, från 300 till 550. Fortfarande är det allmännyttan som bidrar med nästan alla lägenheterna.

De kallas kommunala kontrakt. Det innebär att kommunen står för hyreskontraktet för familjer som av sociala eller medicinska skäl inte kan stå på ett eget kontrakt hos en kommunal eller privat hyresvärd. Sedan hyr kommunen ut lägenheten i andra hand till familjen.

Behovet av sådana lägenheter i Göteborg har legat stadigt runt 300 per år, men i år väntas alltså nästan en dubblering, till 550.

Kraftig ökning
Ökningen beror främst på en engångssatsning för hushåll som enbart behöver boende, inte boendestöd eller andra insatser. Och till en mindre del förklaras ökningen av ett tillfälligt ökat behov av bostäder för anhöriga till flyktingar.

Det ökade behovet innebär en tuff utmaning för fastighetskontorets boendeavdelning, som har i uppdrag att skaffa fram lägenheterna.

– Men vi kommer att klara det, vi har fått ett löfte från kommunägda AB Framtiden om att de tillfälligt ska utöka sin andel kommunala kontrakt, säger Christina Eide, chef för boendeavdelningen.

Sedan länge finns ett etablerat samarbete mellan kommunen och hyresvärdarna om hur man ska få fram lägenheter till de kommunala kontrakten. Främst är det de kommunala bostadsbolagen – allmännyttan – som erbjuder sådana lägenheter.

Tolv privata
För två år sedan skrevs ett nytt samarbetsavtal, där nyheten var att även privata hyresvärdar kunde skriva under – tidigare bara Fastighetsägareföreningen. Hittills har bara tolv privata hyresvärdar valt att göra det.

Under 2012 fick 309 hushåll i Göteborg ett kommunalt kontrakt. 287 av dem kom från de kommunala bostadsbolagen medan de privata stod för 14 lägenheter. (Resterande åtta var bostadsrätter som Göteborgs Stad äger.)

För två år sedan lämnade de privata fastighetsägarna sju lägenheter och förra året 14. Är ni nöjda med den utvecklingen?

– Nej, det är klart att vi önskar att vi får fler lägenheter från de privata. Vi arbetar löpande med det och ser gärna att fler skriver under samarbetsavtalet, säger Christina Eide.

Enligt samarbetsavtalet bör hyresgäster med kommunalt kontrakt få överta kontraktet efter 18 månaders skötsamt boende. Under 2012 fick 220 hushåll göra det.