När det är mörkt och ruggigt utomhus tycker många göteborgare att det också är för kallt inne i deras lägenheter. "Så här års får vi fler klagomål annars. Men först när temperaturen understiger 18 grader kan vi agera", säger Emma Ström på miljöförvaltningens närmiljöavdelning.

Socialstyrelsens allmänna råd anger18 grader som den nivå landets fastighetsägare har att förhålla sig till. Men just när hösten håller på att etablera sig på allvar upplever många att det är allt för svalt i deras lägenheter.

Oftast inte så kallt som man tror

– Har man det kallare än 18 grader ska man i första hand kontakta sin fastighetsägare för att få hjälp. Om man ändå inte lyckas lösa problemet kan man vända sig till oss på miljöförvaltningen, säger Emma Ström som så här års får en hel del påringningar från huttrande hyresgäster.

Vad gör miljöförvaltningen om jag trots samtal med min fastighetsägare har 16 grader i lägenheten?

– Då begär vi in en undersökning för att få svart på vitt hur kallt det är, men oftast är det inte så kallt som folk tror. Människor har helt enkelt olika uppfattningar om vad som är en lagom nivå, säger Emma Ström.

Undantag för känsliga grupper

I en del fall kan fastighetsägarna ha lite svårare att få jämn värme i alla lägenheter. Det kan till exempel handla om hörnlägenheter som har fler ytterväggar och därför är extra utsatta.

Socialstyrelsens allmänna råd riktar alltså in sig på 18 grader som lägsta acceptabla innetemperatur. Undantag görs för särskilt känsliga grupper – till exempel äldreboenden – där man istället rekommenderar 20 grader.