Närhet till grönområde viktigast. 43 procent av göteborgarna vill bo i ett bilfritt område och en tredjedel kan tänka sig att sälja bilen och istället gå med i en bilpool. Det visar en undersökning som tagits fram av byggherrarna i Kvillebäcken, en stadsdel som utformas för minskat bilberoende.

600 personer har deltagit i undersökningen som visar att närheten till ett grönområde är viktigast för människor när de väljer bostadsområde. Därefter kommer centralt läge och att det finns en blandning av bostäder, butiker och service i området. Det är också sådant som man är beredd att betala extra för.

43 procent av de tillfrågade tyckte att hållbarhetsaspekten – att ha möjlighet att välja bort bilägande – var mycket eller ganska viktig. Lika många kan tänka sig att bo i ett helt bilfritt område.

En poolbil ersätter fem privatbilar
32 procent uppger att de för miljöns skull kan tänka sig sälja sin bil och istället gå med i en bilpool.

– I Kvillebäcken strävar vi efter att anpassa trafik och bebyggelse till ett hållbart ekologiskt samhälle, där människor inte är beroende av biltransporter. För de tillfällen då en bil ändå behövs finns en bilpool i området, säger Olle Lindkvist på Älvstranden Utveckling AB.

Enligt Trafikverket ersätter en bilpoolsbil ungefär fem bilar och varje användare bidrar i snitt till att minska koldioxidutsläppen med 400 kilo.