Från nyår ska alla lägenheter i Göteborg vara anmälda till det nya lägenhetsregistret som riksdagen beslutade om 2009. Men fortfarande har uppemot 4.000 lägenheter inte fått något lägenhetsnummer eftersom alla ägare ännu inte har anmält sina fastigheter till det nya lägenhetsregistret. Detta kan leda till problem med folkbokföringen.

Under vecka två 2011 kommer den första registerbaserade folkbokföringen att påbörjas i Göteborg och meningen är då att alla personer i skattemyndigheternas register ska samköras med lägenhetsnumren och de så kallade belägenhetsadresserna.

– Då kan skatteverket få problem med folkbokföringen för de personer som bor i lägenheter som inte är upplagda i det nya registret. Men vi bearbetar just nu de fastighetsägare som inte lämnat in uppgifter om sina lägenheter, säger Lars Fredén på stadsbyggnadskontoret.

Som den gamla folkbokföringen
Kortfattat innebär en belägenhetsadress att varje port, varje ingång till en fastighet ska ha en specifik belägenhetsadress och inte som tidigare när en gatuadress kunde vara ett helt kvarter. Alla lägenheter på varje belägenhetsadress kommer också att få ett fyrsiffrigt nummer.

Det är fastighetsägarnas skyldighet att lämna in förslag till lägenhetsnummer.

– Tidigare var man folkbokförd på en fastighet, nu kommer man att vara det på en lägenhet och där kommer folkbokföringen lägga in uppgifter om kök, yta, antal boende, ungefär som den gamla folkbokföringen, säger Lars Fredén.

Det är alltid en kontroversiell fråga att ytterligare kontrollera medborgarna och det ger ofta upphov till diskussioner om missbruk och integritet, men enligt Lars Fredén, är detta något som vi är tvungna att göra i och med att det är ett riksdagsbeslut.

Kan bli reaktioner
Lägenhetsregistret får dessutom bara användas för fyra ändamål: för folkbokföring, hushålls- och bostadsstatistik, kommunal bostadsplanering, samt för forskning.

– För att få ut uppgifter så måste man begära ut dem från Lantmäteriet som administrerar registret, men jag kan tänka mig att det ändå kommer en del reaktioner vecka två när folkbokföringen börjar, säger Lars Fredén.

Stadsbyggnadskontoret kommer därför att lägga ut information om folkbokföringen och länk till skattemyndigheternas sida på goteborg.se.

Fotnot:
Folkbokföringen kommer att skickas ut till alla göteborgare mellan vecka 2 och vecka 5, 2011.