Ny undersökning om bostadsköerna. De långa bostadsköerna i Göteborg beror inte bara på att det är ont om bostäder. Många unga har helt enkelt inte råd med hyran, visar en undersökning från Boplats Göteborg.

Rapporten ”Utan varaktigt boende i Göteborg” är den första som Boplats Göteborg gjort för att få veta mer om dem som köar utan att ha en fast bostad.

I november 2012 hade Boplats drygt 146.000 registrerade som sökte en hyresrätt. Av dem saknade 57.000 personer ett förstahandskontrakt och det är den gruppen som Victor Johansson, nationalekonom och marknadsanalytiker på Boplats, undersökt närmare.

Hos mamma och pappa
– De allra flesta är unga. Hela 47.000 är mellan 17 och 30 år. De bor antingen inneboende, på andrahandskontrakt, i studentlägenhet eller hemma hos föräldrarna.
Och ofta är de inte så aktiva i sitt bostadssökande. Av de 25.000 unga som bodde kvar hemma, var det nästan 11.000 som inte anmält intresse för en enda lägenhet.

– Vi ser nu att det är en väldigt heterogen grupp som står utan bostad i Göteborg. Många har god ekonomi men det är en viktig slutsats att det finns stora grupper som faktiskt inte har råd att betala hyran, säger Victor Johansson.

Idag är ett grundvillkor från de kommunala bostadsbolagen (allmännyttan) att man ska ha en årsinkomst på minst tre gånger årshyran för att få söka en hyresrätt.

Har inte råd
När Victor Johansson studerade de 32.000 unga som sökt mer än tio lägenheter, visade det sig att 9.500 av dem inte klarade allmännyttans inkomstvillkor. De personerna är alltså inte hjälpta av att det byggs flera lägenheter, så länge inkomstkraven ligger så högt.

– Bostadsbristen är alltså bara ett av problemen, om än kanske det största. Bristande betalningsförmåga hos de sökande, eller bristen på billiga hyresrätter, är också stora problem. Och problemen hänger förstås ihop, säger Victor Johansson.

Till och från debatteras hur mycket ”luft” det finns i bostadsköerna, alltså hur många som står där bara för att ”vinna tid” och som inte är i akut behov av nytt boende.

”Luft” i systemet
Den nya undersökningen visar alltså att två tredjedelar av de sökande redan har ett permanent boende.

– Det behöver ju inte betyda att man inte vill ha ett annat boende. Men visst finns det luft i systemet och nu har vi absolut fått en bättre bild av hur mycket, säger Victor Johansson.

– Det är första gången vi gör en sådan här grundlig undersökning. Tack vare alla som är registrerade på boplats.se har vi ett stort statistiskt material att utgå ifrån, kommenterar Boplats Göteborgs vd Maria Meyer-Martins.