Tillförordnad blir ordinarie. Efter ett drygt halvår som tillförordnad vd för Förvaltnings AB Framtiden har nu Mariette Hilmersson utsetts till vd för bolaget. Hon får därmed ansvaret för runt 72 000 allmännyttiga lägenheter i Göteborg.

Mariette Hilmersson är fastighetsjurist och har sjutton års erfarenhet av fastighetsfrågor i olika chefsbefattningar, främst inom Göteborgs Stad. Mariette Hilmersson har sedan bolagsstämman i mars innehaft rollen som tillförordnad vd i Framtiden.

Kommunalt ägda Förvaltnings AB Framtiden är en av landets största fastighetsägare och moderbolag till bostadsföretagen Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder, samt Egnahemsbolaget och Störningsjouren. Tillsammans förvaltar koncernen ca 72 000 lägenheter i Göteborg.