Två vinnare får bygga i Johanneberg. Fastighetskontoret bjuder nu in till markanvisningstävling för ett nytt bostadskvarter vid Gibraltargatan i Johanneberg. Totalt handlar det om cirka 150 nya bostäder – både hyres- och bostadsrätter. Husen ska byggas i trä och vara upp till åtta våningar höga. Två vinnare presenteras i början på nästa år.

Markanvisningen gäller två tomter, en för bostadsrätter och en för hyresrätter på Gibraltargatan i Johanneberg, där Gibraltar herrgård ligger idag. I bottenvåningarna ut mot gatan blir det restauranger, caféer, butiker eller liknande. De två byggentreprenörer som får markanvisningen ska arbeta tillsammans för att förverkliga sina respektive förslag.

Juryförslag klart i februari
Stadsbyggnadskontoret håller på att ta fram en detaljplan med cirka 150 nya bostäder som ingår i tävlingen. I detaljplanen finns också 200 student- och forskarbostäder för Chalmers och ytor för olika verksamheter.

Markanvisningstävlingen pågår från till den 20 januari 2017. En jury ska därefter utvärdera de inkomna bidragen och presentera ett förslag till vinnare i februari. Därefter beslutar fastighetsnämnden om vilka som får markanvisningen. När de nya bostäderna kan börja byggas är inte klart än.