Power to the people i Biskopsgården! Ett tjugotal vuxna och lika många barn har nu presenterat sina många idéer för stadsbyggnadskontoret om hur den egna stadsdelen kan utvecklas.

Biskopsgården väntar på stora förändringar, inte minst vad gäller bostadsbyggande, och de boende har tagit chansen att vara med att påverka.

Den så kallade medborgargruppen har många visioner, inte minst när det gäller möjligheten att göra boendekarriär.

– Här behövs framförallt småhus i olika varianter; villor, radhus, två- och kanske fyrfamiljshus, och inte bara lägenheter som det är nu, säger Ahmed Nuur, som ingått i den grupp som främst har funderat på hur segregationen och trångboddheten kan åtgärdas.

Trångboddhet stort problem

– Trångboddheten är en av de största nackdelarna med boendesituationen i Norra Biskopsgården idag. Det är inte bara ett problem för de enskilda familjerna när de bor sex-sju personer i en tvåa eller trea, utan faktiskt en samhällsekonomisk fråga, säger Bile Hashi

– Bara en sådan sak som att barnen inte får någon studiero utan misslyckas i skolan, ger långsiktiga effekter för familjen, för stadsdelen och samhället i stort, fortsätter han.

De övriga grupperna som nu har presenterat sina idéer för Stadsbyggnadskontoret distrikt norr har arbetat med frågor som infrastruktur och miljö, trygghet, självbygge, egnahem och seniorboende. Barngruppen, med representanter från alla skolor i Biskopsgården, har tusen och en idéer om vad som är bra och vad som kan bli bättre i närmiljön.

– Det är viktigt att solen kommer in ordentligt i de nya husen som byggs, och att man har bra utsikt över lekplatserna, var en åsikt.

– Det är viktigt med en fräck svale, var en annan,

Barnen vill ha mötesplatser

Barnen har gjort en omfattande kartläggning över vilka platser de rör sig på, och deras förslag är ofta inriktade på att gynna så många som möjligt, inte minst i form av mötesplatser, som det råder brist på idag.

– Byt ut fotbollsplanen bredvid skolan mot ett familjeaktivitetscenter. Det skulle göra både familjerna och barnen lyckliga, säger en kille som heter Jesper.

På lördag den 25:e mars klockan 11 till 14.30 är det dags för en ny redovisning av medborgargruppens förslag, i samband med workshops på Ryaskolan.

Sedan ska Stadsbyggnadskontoret med hjälp av medborgargruppens förslag utforma ett program till Byggnadsnämnden, som i sin tur ska upprätta detaljplaner för Biskopsgården.

5246_2.jpg

Eva Rohlén från medborgargruppen berättar om sin tankar kring infrastruktur och miljö.