Det preliminära resultatet för 2001 visar på en vinst på 1,5 miljarder kronor. Det kraftiga överskottet beror på att koncernen Förvaltnings AB Framtiden börjat tillämpa nya rekommendationer för hur företaget ska redovisa värdet på sina fastigheter.

– Detta är inga reda pengar, utan bara ett annat sätt att redovisa än tidigare, säger Kurt Eliasson, VD för Framtidenkoncernen.

Det egentliga resultatet efter finansnetto som verksamheten genererar för 2001 ligger på 205 miljoner kronor. Det är i sig är ett bra resultat med tanke på de stora investeringar i underhåll och ombyggnader som gjorts under året säger Kurt Eliasson.

Fastigheter värda 30 miljarder

Fastighetsbeståndet inom koncernen beräknas vid årsskiftet vara värt omkring 30 miljarder kronor. Bland fastigheterna finns 67 000 allmännyttiga hyreslägenheter. Den kraftiga värdeutvecklingen visar att fastigheterna är välskötta och att de följer den positiva utvecklingen på fastighetsmarknaden enligt Kurt Eliasson.

Den stora vinsten kommer också att räknas in i resultatet för hela Göteborgs Stad. Men det är alltså pengar som inte bara går att spendera. Vinsten gör däremot att soliditeten, den synliga förmögenheten, för Göteborgs Stad blir mycket hög. Den högre soliditeten för Göteborg Stad är ändå något positivt. Det kan innebära att kommunen lättare får lån till bra villkor.

Höjer stadens vinst

– Resultatet i AB Framtiden kommer att slå igenom i resultatet för Göteborgs Stad, säger Peter Lönn, ekonomidirektör för Göteborg stad. De 1,5 miljarderna behandlas på samma sätt i stadens bokföring som hos Förvaltnings AB Framtiden. Det betyder att det enbart är en bokföringsmässig vinst och inte mer pengar för stadens verksamhet.

För att denna rekordvinst ska gå att använda krävs att de fastigheter som värderats högre, säljs ut. Det krävs ett politiskt beslut för att kunna genomföra en sådan affär.