I samarbete med Gårdstensborna. Gårdstensbostäders vd Katarina Ahlqvist och hennes företrädare Stina Fransson belönas med Världsnaturfondens Carl Mannerfelt Pris. De får var sitt pris för sitt pionjärarbete inom hållbar stadsutveckling. I samarbete med de boende har de bidragit till att göra Gårdsten till en hållbar och levande stadsdel – socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

– Detta är ett fantastiskt erkännande för de omfattande insatser som Katarina och Stina gjort i Gårdsten, tillsammans med Gårdstensbostäders engagerade medarbetare, säger Östen Carlson, vd och koncernchef i Förvaltnings AB Framtiden.

Solceller ska ge el via inglasade balkonger
Gårdstensbostäder har länge legat i framkanten när det gäller hållbar stadsutveckling. Mest uppmärksammat är kanske solhusen – ett renoveringsprojekt som utvecklades till en radikal förnyelse med energilösningar baserade på solvärme.

Solhusen värmer vattnet, torkrum och växthusen där de boende har egna täppor. Hela området har el från vindkraft och i nästa etapp ska solceller generera el via inglasade balkonger.

Men miljöhänsynen har också kombinerats med ett socialt perspektiv. Trots en ofta tuff situation med arbetslöshet och segregation har renoveringarna och miljösatsningarna kombinerats med delaktighet, ungdomsverksamhet och förmedling av arbete.

Kungen delade ut priserna
Gårdstensbostäder har drygt 2.700 lägenheter. Idag finns ett 60-tal företag i Gårdsten och den lokala arbetsmarknaden omfattare ett par hundra tjänster.

Priserna på vardera 100.000 kronor delades på tisdagen ut av kung Carl XVI Gustaf på WWFs Earth hour conference i Stockholm.