”Vi hjälper dem från dag ett” Nyligen beslutade fastighetsnämnden att förlänga hyreskontrakten för nyanlända barnfamiljer som annars skulle bli utan bostad under 2020. För att på sikt hitta en ”vanlig” bostad får de – liksom alla nyanlända som har fått bostad genom kommunen – stöd av boendevägledarna i Göteborgs Stads mobila team för nyanlända.

– Vi hjälper de nyanlända från dag ett med saker som att registrera sig på Boplats, teckna elavtal och hemförsäkring och att förklara varför de måste betala hyran och räkningarna, säger Ryham Hassan som är boendevägledare på fastighetskontoret.

Hon är en av fyra boendevägledare i teamet för nyanlända, som drivs av fastighetskontoret och social resursförvaltnings etableringsenhet. De tar emot och hjälper nyanlända i både kommunens kortsiktiga mellanboenden och lägenheter med så kallade fyraårskontrakt.

”Kan få hjälp på sitt eget språk”
– De nyanlända vi träffar är jätteglada för vårt jobb – särskilt för att de kan få hjälp på sitt eget språk. Förutom svenska och engelska pratar tre av oss arabiska och en pratar somaliska. Och om det fattas ett språk, som till exempel dari eller tigrinja, så bokar vi tolk, säger Ryham Hassan.

Fyraårskontrakten är tillfälliga lägenhetskontrakt på fyra år som Göteborgs Stad gett till nyanlända flyktingar från och med 2016. Kontrakten är på vanliga lägenheter hos både kommunala och privata värdar, och jämnt fördelade över hela staden för att främja en mer jämlik stad och motverka segregation.

– Under de här fyra åren kan de kontakta oss när som helst om de har problem eller undrar över något. Till exempel kan de få hjälp med att kontakta hyresvärden, eller att läsa brev, säger Ryham Hassan.

Förlängning för barnfamiljer
Tanken är att de nyanlända ska lösa sitt eget boende när de tillfälliga kontrakten går ut, vilket också boendevägledarna informerat om.

– De är oroliga men har fått information om vad kontrakten innebär, säger Ryham Hassan.

I och med att de första avtalen löper ut under 2020 har fastighetsnämnden nu beslutat att förlänga kontrakten med ett år för barnfamiljer, men vuxna nyanlända kommer fortfarande att behöva flytta. Nämnden har dessutom beslutat om ökade satsningar på boendecoachning för nyanlända.

Uppmanas söka utanför Göteborg
För att förbereda de nyanlända för detta hjälper Ryham Hassan och hennes kolleger dem att registrera sig på Boplats och andra sajter för bostadssökande, och visar dem hur man söker lägenhet.

De har också informerat alla nyanlända som berörs om att det ofta är lättare att hitta bostad utanför Göteborg.

– Vi måste vara ärliga. Vi har tagit fram ett boendepaket med kartor för att visa andra orter där det kan vara lättare att få bostad, som Alingsås och Trollhättan Jag har själv stått i bostadskö i mer än fyra år för att få en större lägenhet, men det är inte lätt. Jag bor i Göteborg och för mig tar det en timme att ta mig till jobbet hemifrån med kollektivtrafik – från Alingsås tar det fyrtio minuter till centralstationen, säger Ryham Hassan.