Fått stopp på bilbränderna. Den första november 2010 blev norra Biskopsgården först i landet med att sätta upp övervakningskameror i ett bostadsområde. I en utvärdering säger nu åtta av tio av Bostadsbolagets hyresgäster, som har bilplats eller garage i området, att de känner sig tryggare sedan kamerorna kom upp. Lika många upplever att skadegörelsen minskat.

Under 2009 var det tätt mellan larmen från norra Biskopsgården. Under bara ett år brändes fyra miljöhus ner till grunden och ytterligare tre hus brandskadades. Dessutom utsattes området för 75 bilbränder.

Efter återkommande oroligheter bad Bostadsbolaget om tillstånd att sätta upp övervakningskameror för att få tillbaka lugnet och tryggheten i bostadsområdet.

15 kameror sattes upp
Stadens jurister var tidigt negativt inställda, men kommunstyrelsen sa ja och i början av juni 2010 kom också det unika tillståndet från länsstyrelsen att sätta upp 15 övervakningskameror: nio rörliga och sex fasta.

Klockan 18 på kvällen den 1 november började kamerorna rulla och när Bostadsbolaget i en enkät nyligen frågade sina hyresgäster hur de upplevt tiden med kameraövervakning fick de i huvudsak positiva svar.

Åtta av tio tycker det är tryggare nu
Åtta av tio av de som har bilplats eller garage i området upplever att tryggheten ökat – lika många säger att skadegörelsen minskat.

Att sätta upp övervakningskameror i ett bostadsområde var en både kontroversiell och unik åtgärd som i höstas fick stor uppmärksamhet.

– Det är ett mycket ovanligt steg och enbart kameraövervakning är inte en lösning i ett oroligt område – men den har varit till mycket god hjälp i vårt arbete, säger Bostadsbolagets distriktschef Elisabet Sandberg-S.

Bättre belysning hjälper också till
Tillsammans med andra aktörer, som stadsdelsförvaltningen, räddningstjänsten, polisen och andra fastighetsägare, har även andra insatser gjorts. Till exempel har belysningen förbättrats och fler mötesplatser ordnats.

Även hos polisen är man nöjda med kamerornas förebyggande effekt:

– Nu rycker vi ut på rätt saker och kan lägga våra resurser där de bäst behövs, säger Tony Olsson som är gruppchef för polisen i Biskopsgården.