Frölunda först ut i markanvisning. Göteborgs jubileumssatsning på 7000 nya bostäder tar nu fart på allvar. I dagarna har de två första markanvisningarna blivit klara: båda i Frölunda.

I samband med Göteborgs 400-årsjubileum år 2021 görs en särskild satsning på 7000 nya bostäder utöver de tidigare planerade.

Nu är jubileumssatsningens två första markanvisningar klara: 40-50 bostadsrätter vid Radiotorget, Frölunda och bostäder vid Nymilsgatan, Frölunda.

Av de totalt 7000 extra bostäderna ska minst hälften utgöras av hyreslägenheter. Bostäderna kommer att byggas på både kommunal och privat mark och stå inflyttningsklara i olika etapper under 2021.

Ansökningstiden för de två första markanvisningarna sträcker sig fram till 23 juni 2015.