Efter en lång rad anlagda bränder fattade länsstyrelsen i juni det unika beslutet att låta Bostadsbolaget sätta upp 15 övervakningskameror i norra Biskopsgården. Klockan 18 på måndagskvällen den 1 november börjar kamerorna rulla.

Efter en lång rad anlagda bränder fattade länsstyrelsen i juni det unika beslutet att låta Bostadsbolaget sätta upp 15 övervakningskameror i norra Biskopsgården. Klockan 18 på måndagskvällen den 1 november börjar kamerorna rulla.

Första gången i ett svenskt bostadsområde

Under 2009 var det tätt mellan larmen från norra Biskopsgården. Under bara ett år brändes fyra miljöhus ner till grunden, och ytterligare tre hus brandskadades. Dessutom utsattes området för 75 bilbränder.

Efter återkommande oroligheter bad Bostadsbolaget om tillstånd att sätta upp övervakningskameror för att få tillbaka lugnet och tryggheten i bostadsområdet.

Stadens jurister var tidigt negativt inställda till kameror men kommunstyrelsen sa ja, och i början av juni kom också det unika tillståndet från länsstyrelsen att sätta upp 15 övervakningskameror: nio rörliga och sex fasta. Bildupptagning tillåts mellan klockan 18 och 06, och på måndagskvällen börjar kamerorna för första gången rulla i ett svenskt bostadsområde.

Räddningstjänst och polis kan hämta filmer

De nio rörliga kamerorna riktar in sig på garage och parkeringsplatser medan de sex fasta i första hand bevakar miljöhusen

Till en början kommer en person vid övervakningsföretaget att ha ständig ha kontroll över det som utspelar sig framför kamerorna, men så småningom går man över till ett system där sensorer signalerar vid avvikelser, till exempel att någon ligger ner på marken.

– Räddningstjänsten och polisen kan komma att hämta ut filmerna, men vi på Bostadsbolaget har inget intresse av dem. Vi är inte ute efter att filma människor som går på gatan, eller sorterar sopor – vi vill bara förebygga brott, säger Elisabet Sandberg-S som hittills inte hört av någon enda hyresgäst som varit kritisk till kamerorna.

Föräldrar nattvandrar på eget initiativ

– Samtidigt säger det ju något om ett område när man får tillstånd att sätta upp kameror, och vi har redan nu planerat in ett möte i februari för att diskutera kring de första erfarenheterna.

Samtidigt som filmupptagningarna nu börjar fortsätter arbetet med att återfå lugnet i norra Biskopsgården.

– Redan i morgon kväll ska vi ut och provgå ett tryggare stråk som en grupp kvinnor tagit initiativ till. Ett stråk med bättre belysning och färre buskage. Samtidigt har vi med hjälp av ideella krafter kunnat öppna ungdomsgården Oasen vid Sjumilaskolan. Och kanske viktigast av allt – många föräldrar har på eget initiativ börjat med nattvandringar i området, säger Elisabet Sandberg-S.