Vilken byggherre kommer med bästa förslaget på miljövänliga hyreshus i en god social miljö och med hyror som vanligt folk har råd att betala? Fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret bjuder nu in till tävling om ett nytt område på Hisingen.

Det är hörntomten mellan Stålhandskegatan och Åbogårdsgatan i stadsdelen Lundby som är föremål för den nya så kallade ”markanvisningstävlingen”.

Tävlingsstart 18 maj

– Tomten ligger granne med den gamla kyrkbyn så vi är ju på historisk mark och de nya husen ska samverka både med den, och 40- och 50-talsbebyggelsen på Stålhandske- gatan, säger Peter Junker på Fastighetskontoret.

Hugade byggherrar kan från och med den 18 maj och fram till den 16 september komma in med förslag på hur de vill rita, bygga och förvalta de nya hyreshusen som ska vara ”hållbara”, både ur ekonomisk, ekologisk och social synvinkel.

Utvärderingsgrupp granskar

– Tävlingen vänder sig inte bara till Göteborgsföretag utan alla i branschen, och som också kan gå in i ett ekologiskt byggande och som kan genomföra och långsiktigt förvalta området.

Och hur ska en god social miljö se ut?

– Det är en miljö som ger trygghet, mötesplatser, överblick och igenkännande. Men hur det kommer att se ut beror på hur det vinnande förslaget ser ut. Vi har skrivit tävlings- bestämmelserna så att vi inte har förutskickat vad vi kräver för lösning, säger Peter Junker.

När förslagstiden gått ut i höst kommer de inkomna förslagen att granskas av en utvärderingsgrupp som går igenom, utvärderar och sammanväger tävlingsbidragen.

Detaljplan klar om två år

Därefter tar gruppen fram förslag till en jury som bland andra består av byggnadsnämndens och fastighetsnämndens presidier, fastighetsdirektören Christina Johnsson och nye stadsbyggnadsdirektören Lars Ivarson.

Det vinnande förslaget kommer att presenteras i november, därefter tar stadsbyggnadskontorets vanliga planarbete vid. Byggnadsnämnden väntas godkänna den nya detaljplanen våren 2007.

Fotnot:
Mer information om markanvisningstävlingen finns på fastighetskontorets hemsida (se länk nedan).