Läs om aktuella byggprojekt. Kommunikation kräver många parallella kanaler. Stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret och trafikkontoret presenterar nu tillsammans en 32–sidig tidning för att berätta om vad som är på gång i Göteborg.

– Det är fjärde året vi på stadsbyggnadskontoret gör en tidning, och sedan förra året är även fastighetskontoret och trafikkontoret med i arbetet, säger Madeleine Helgesson som är informatör på stadsbyggnadskontoret.

Tidningen som heter, ”Göteborg – tillsammans bygger vi staden”, omfattar 32 sidor i tabloidformat vill bland annat berätta om aktuella stadsbyggnadsprojekt, kollektivtrafiksatsningar och det västsvenska paketet.

Särskilda ansträngningar har gjorts för att spegla ett medborgarperspektiv och till exempel beskriva frågor ur ett barns synvinkel.

Redan under torsdagen och fredagen distribueras tidningen till stadens alla anställda, medan allmänheten från och med nästa vecka hittar den på till exempel medborgarkontor, bibliotek, kulturhus – men även andra ställen där många människor rör sig.