Maria Meyer-Martins är ny VD för BoPlats Göteborg AB från den 1 december. Maria arbetade tidigare som utredningschef på Sveriges Fastighetsägare GFR.

BoPlats Göteborg är marknads- och informationplatsen för Göteborgs bostadsmarknad och ägs av Göteborgs Stad, Sveriges Fastighetsägare GFR, Bostadsbolaget, Bostads AB Poseidon samt Familjebostäder i Göteborg AB .

Tidigare VD:n Lars Ljung slutade sitt uppdrag den 31 oktober för att tillträda tjänsten som VD för Byggcentrum Göteborg AB.