Kortedala Torg, som byggdes för mer än 50 år sedan, ska byggas om. Nya bostäder på torget, ett nytt äldreboende med dagcentral i närheten och omflyttning av krog, Apotek och Bingo ger torget en ny profil som passar bättre för dagens Kortedala.

När torget byggdes på 50-talet, anpassades det för 26.000 invånare i Kortedala, i en tid före bilismens genombrott och före externa köpcentra. Idag bor cirka 14.000 människor i Kortedala.

Vill riva huset där Systembolaget legat

Det kommunala bolaget GöteborgsLokaler har sedan länge konstaterat att butiksytan på Kortedala Torg är för stor för nuvarande kundunderlag. Nya förutsättningar och nya konsumtionsmönster skapar nya behov. Nu anpassas Kortedala Torg och berikas samtidigt med nya inslag.

– Fler boende kring torget ökar kundunderlaget för torget och våra handlare. Bostäder på torget kommer också att öka den upplevda tryggheten, säger Christer Lindstrand, VD på GöteborgsLokaler.

Huset som tidigare inrymde Systembolaget ska rivas för att skapa plats för nya bostäder på torget, tolv radhus.

Före detta vårdcentralen blir äldreboende

– Vi har ansökt om rivning och en planändring för att möjliggöra marknära bostadsbebyggelse. Därför är det svårt att säga när vi kan börja bygga, det beror på hur lång tid planprocessen tar, säger Christer Lindstrand.

Dessutom ska den före detta vårdcentralen på Hundraårsgatan, helt nära torget, byggas om till ett äldreboende med 30 lägenheter, en investering på nästan 40 miljoner kronor.

– För äldreboendet hoppas jag på byggstart redan första halvåret i år. Bostäderna hamnar på de övre våningarna, medan det i bottenvåningen blir hemtjänstcentral och dagcentral med en rad faciliteter för de äldre, säger Christer Lindstrand.

– Vi har ett stort behov av att ta hand om våra äldre i Kortedala och erbjuda dem ett väl fungerande boende. Tillskottet av äldreboende är efterlängtat och vi är mycket nöjda med läget, säger stadsdelschefen i Kortedala Lars Brickzén.

Torgkrogen kan få solig uteservering

Kortedala Torgs ”ansikstlyftning” innebär också att Bingon flyttar in i resterande del av den före detta postlokalen, att Apoteket flyttar in i före detta Konsumbutiken, som tidigare var reserverad för Systembolaget, och att Torgkrogen flyttar in i nuvarande bingolokalen, vilket ger krogen möjlighet till uteservering i ett soligt läge.

Den 14 april bjuds boende i Kortedala in till ett möte om planerna för Kortedala Torg. Mötet blir på Forum, kl 18.30.