400 lägenheter. Flera kvarter med bostäder och ett par riktigt höga hus – ett av dem hela 16 våningar – planeras vid Lindholmshamnen. Detaljplanen som nu går ut på samråd består av två varianter. I huvudförslaget är det öppet mellan huskropparna och i ett tillägg visas slutna kvarter.

Det är Götaverkens gamla varvsområde vid Lindholmshamnen som kan få cirka 400 nya lägenheter. Idag är det mest parkeringsplatser på området, där det var skeppsvarv fram till 1970-talet. Varvshistorien syns tydligt eftersom två av maskinhallarna, M 1 och M 2, står kvar. Bredvid dem föreslås nu två höga hus, ett nio- och ett 16-vånings.

– Vi har tittat på det i modeller och tror att området klarar ett par ”högre volymer”, säger Johan Altenius, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret.

– Det är redan ett ganska storskaligt område, med de båda maskinhallarna och ett nybyggt Radisson-hotell med nio våningar på andra sidan.

Som Gårda-skrapan
Som jämförelse kan nämnas att Skanskas ”Gröna skrapan” i Gårda också är 16 våningar, medan ”Läppstiftet” vid Lilla Bommen är 22 våningar. Om det byggs, kommer 16-våningshuset på Lindholmen att synas väl även på andra sidan älven.

Marken ägs av kommunala Älvstranden utveckling AB som har bildat ett konsortium tillsammans med Skanska, HSB och Peab. Byggherrarna har ännu inte delat upp vem som tar vad, men här ska bli både hyresrätter och bostadsrätter.

– Minst 100 av de cirka 400 lägenheterna blir hyresrätter, säger Johan Altenius.

Bostäder och verksamheter
Förslaget inrymmer 350 till 500 lägenheter, beroende på hur stora de blir och hur mycket kontor och butiker som kommer in. Planen är flexibel.
Totalt skissas ett 20-tal flerfamiljshus i sex kvarter. I gatuplanen finns det plats för 3.000 kvadratmeter butiker, caféer och restauranger. Dessutom en förskola med fyra avdelningar med gård i anslutning till en parktriangel vid Götaverksgatan.

Husen varierar i höjd mellan 3 och 16 våningar. De trappas upp från vattnet och in mot Lindholmsallén, för största möjliga utsikt och minsta möjliga skugga.

Öppet eller slutet
I huvudförslaget bildar huskropparna kvarter med öppningar emellan. Men det har även gjorts ett tilläggsförslag på uppmaning av byggnadsnämnden. Där sluts kvarteren på den västra sidan om Götaverksgatan och på den östra länkas ett par av de stora husen ihop.

– Man vill se hur ett alternativ med mer sammanhängande kvarter skulle kunna se ut. Med slutna kvarter blir stadsbilden en annan, uppdelningen mellan offentligt och privat blir tydligare, säger Johan Altenius.

Nytt och gammalt möts
I det här fallet är innerstadens bebyggelse med slutna kvarter inte en självklar förebild. Området är redan präglat av industribebyggelse med uppbrutna kvarter.

– Vi strävar efter att skapa en blandad stadsbebyggelse och de nya kvarteren måste förhålla sig till befintliga hus och gator, säger Johan Altenius.

Arkitektoniskt syftar planen till ”….ett markant formspråk med asymmetriskt lutande takformer och ljusa fasader i kontrast till de gamla varvsbyggnaderna i rödbrunt tegel. En spännande miljö där nytt och gammalt möts och det ger platsen en egen karaktär.”

Offentlig plats vid vattnet
Utefter Lindholmsallén finns möjlighet att bygga uteserveringar och en förgård med träd, buskar, sittplatser och cykelparkering. Vid kajkanten till Lindholmsbassängen ska det bli en offentlig plats med bra solförhållanden och fin utsikt mot älven och Göteborgs centrum. Här föreslås en restaurang med samlingslokal, som ska kunna användas av de boende i området. Närmast vattnet ska det bli sitt-trappor. En plats för vila, möten och möjlighet att njuta av utsikten. Innanför går ”promenadstråket” för gående och cyklister.

Dubbla entréer
Närheten till vattnet och risken för översvämningar gör att bostädernas golv måste ligga minst 2,7 meter över älvens medelvattenstånd och att källarna måste vara vattentäta.
– Här tycker vi inte att det fungerar med att höja kajen, så vi kommer att arbeta med upphöjda gårdar och dubbla entréer till bostäderna, säger Johan Altenius.

– På så sätt kan man nå sin bostad även om det är översvämmat.

Byggstart 2014
Fram till 30 oktober är förslaget till ny detaljplan ute på samråd. En färdig detaljplan ska vara klar hösten 2013 och i början av 2014 kan husen börja byggas. Första inflyttningen väntas ske under 2015.