Detta måste du tänka på. Den 1 juli ändras plan- och bygglagen och det blir möjligt att bygga vissa altaner utan bygglov. Men det går inte att bygga altaner hur som helst och bor man i ett hus eller i ett område som är kulturhistoriskt värdefullt behövs fortfarande bygglov.

Mari von Sivers.

– Du kan bygga flera altaner i olika väderstreck intill huset så länge du följer reglerna om avstånd från huset och höjd över marken, säger Mari von Sivers som är byggnadsinspektör på stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad.

Tänk på avståndet till granntomten
Altaner som ligger i anslutning till huset, inte sticker ut mer än 3,6 meter och inte är högre än 1,8 meter kräver inget bygglov och man behöver inte följa detaljplanens eller områdesbestämmelsernas regler om placering. Men ligger altanen närmare granntomten än 4,5 meter behöver man godkännande från grannen. Det finns inga begränsningar för hur lång altanen får vara.

Andra regler i kulturhistoriskt värdefulla områden
De nya reglerna gäller inte om huset, eller området som huset ligger i, är särskilt kulturhistoriskt värdefullt. I Göteborg klassas exempelvis delar av Änggården, Kungsladugård och Skår som sådana områden.

– Om du är osäker på om ditt hus eller ditt område är särskilt kulturhistoriskt värdefullt, kan du vända dig till stadsbyggnadskontorets kundservice, fortsätter Mari von Sivers. Är det så, måste du söka bygglov och följa den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller.

Gäller även för attefallshus
För att få bygga en altan utan bygglov, ska altanen vara hopbyggd med ett en- eller tvåbostadshus, en villa eller ett fritidshus. Du får också bygga en altan intill ett komplementbostadshus – ett attefallshus som får användas som en permanent bostad.

De nya reglerna gäller inte för altaner som är hopbyggda med andra slags byggnader, till exempel friggebodar, gäststugor, garage eller förrådsbyggnader och inte heller till flerbostadshus eller kontorshus. Låga altaner med golv max 0,6 meter över intilliggande mark är som tidigare lovbefriade.

– Även om din altan inte behöver bygglov, måste den uppfylla lagkraven för bland annat hållfasthet och säkerhet.  Tänk också på att altanen utseendemässigt bör passa till huset, att den inte påverkar dina grannar negativt och att det krävs bygglov för att glasa in altanen, fortsätter Mari von Sivers.

Om du inte följer reglerna som gäller för bygglovsbefriade altaner, kan kommunen kräva att altanen rivs eller ta ut en byggsanktionsavgift för att du inte har följt lagar och regler.