Debiteras för faktisk förbrukning. Från 1 juli gäller nya krav i Sverige på individuell mätning av värme och tappvarmvatten i flerbostadshus. Kraven riktas främst mot de byggnader som har sämst energiprestanda. Fastighetsägare i Göteborg som vill undantas måste motivera det i en ansökan till stadsbyggnadskontoret.

Individuell mätning och debitering, IMD, innebär att varje enskild lägenhets förbrukning av energi mäts och att den boende debiteras för faktisk förbrukning.

De nya kraven för individuell mätning av värme gäller för de flerbostadshus som har ett primärenergital över 200 kWh/m2. Senast 1 juli ska IMD-mätare ha installerats i dessa hus. Men det går att göra undantag.

– Att det inte är lönsamt eller tekniskt genomförbart är exempel på undantag som kan göras, säger Carl Albo, byggnadsinspektör på Stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad.

Går att göra åtgärder

Finns det planerade energieffektiviserande åtgärder i byggnaden, som gör att energiåtgången hamnar under gränsvärdet, utgör även det ett undantag. Sådana åtgärder ska vara genomförda senast 1 juli 2023.

– Ansökan för undantag ska lämnas in senast 1 juli 2021. Vi arbetar just nu med hur ansökningarna om undantag ska utformas, och vi kommer att återkomma med mer information.

Kraven gäller inte alla

Även kraven på mätning av varmvattenförbrukning gäller endast i vissa fall.

– Kraven innebär att fastighetsägare måste installera mätare vid större renoveringar, till exempel ett stambyte. Undantag kan göras om det inte är tekniskt genomförbart eller lönsamt, säger Carl Albo.

Syftet med de nya kraven är att fastighetsägare ska få kontroll över värmeförbrukningen och på så sätt kunna få ner den. Redan i dag har flera fastighetsägare infört individuell mätning och debitering av varmvatten.