Fem kvadrat till och krav på tillgänglighet. Från och med den 1 mars i år får ett Attefallshus som ska användas för permanentboende vara fem kvadratmeter större. Den tidigare maximala ytan på 25 kvadratmeter utökas till 30 kvadratmeter.

Pia Hermansson. Foto: Agneta Eklund

Idag byggs de flesta Attefallshus som förråd eller gäststugor. Om ett Attefallshus ska användas för permanentboende måste byggnaden vara tillgänglighetsanpassad, vilket innebär att det ska finnas tillräckligt med utrymme för att bostaden ska kunna anpassas för exempelvis en person med rullstol.

Fem extra kvadrat ger mer plats för tillgängligt badrum
– De nya reglerna ökar möjligheterna att bygga Attefallshus för ett mer permanent boende. Oftast är badrummet utmaningen, och med fem kvadratmeter extra blir det enklare att få plats med ett badrum som är tillgängligt, säger Pia Hermansson på stadsbyggnadskontorets byggavdelning.

Förutom kraven på tillgänglighet, behöver ett Attefallshus som används som bostad även leva upp till Boverkets byggregler, där det bland annat finns krav på brandsäkerhet och energianvändning.

Gäller bara befintliga byggnader
Attefallsreglerna infördes 2014 och innebär att man inte behöver söka bygglov för att bygga vissa komplementbyggnader, göra en tillbyggnad på 15 kvadratmeter, bygga två takkupor eller inreda ytterligare en bostad i sitt hus. Man slipper ta hänsyn till detaljplanen och det räcker att göra en anmälan till kommunen.

– Men tänk på att anmälan ska göras i god tid, så att du har ett startbesked innan du börjar bygga, säger Pia Hermansson.

Reglerna gäller bara för befintlig bebyggelse. Man kan alltså inte inkludera till exempel en Attefallstillbyggnad i samband med att man söker bygglov för ett nytt hus.

– Just detta har varit lite oklart innan, men nu har vi rättsfall som gör reglerna tydligare, sägerr Pia Hermansson.

– Syftet med lagen är att man ska kunna göra en begränsad utbyggnad av en befintlig byggnad utan bygglov, därför måste man ha byggt färdigt och fått slutbesked innan man kan sätta igång med en Attefallsutbyggnad, fortsätter hon.

Höjd och avstånd
Pia Hermansson nämner även två andra saker som är extra viktiga att tänka på när man planerar sitt Attefallshus:

– Tänk på höjden på byggnaden och avståndet till grannar!

Höjden på husets taknock får vara maximalt fyra meter och det är ganska vanligt att man placerar ett fabriksfärdigt hus på plintar, vilket gör att det kan bli för högt. Är avståndet till tomtgränsen närmare än 4,5 meter behöver grannarna ge sitt godkännande.