Feskekörkan får nytt utseende från och med tisdag. Inom projektet ”Stad i ljus” ska Feskekörkans fasad ljussättas för att framhäva den kyrkliga byggnaden

Den nya fasadbelysningen tänds på tisdag klockan 18 vid en enkel ceremoni. Detta är den senaste satsningen inom ”Stad i ljus”. Belysningen ska ta tillvara och framhäva den kyrkliknande byggnaden. Fasadbelysningen var i starkt behov av en upprustning.

Belysningen har installerats av Trafikkontoret i samarbete med HIGAB, kommunens fastighetsbolag, och Västsvenska Belysningssällskapet, en ideell förening som arbetar för att sprida kunskap om god belysning. Det är Rutger Andersson, arkitekt knuten till Västsvenska Belysningssällskapet, tillsammans med elkonsulten Claes Berg som utformat belysningen.

Stad i ljus är ett projekt som startade 1998 och nu genomförs av Trafikkontoret inom ramen för Göteborgsöverenskommelsen. Målet är att skapa ett säkrare, tryggare och vackrare Göteborg. Bland annat har Kungsparken, cykelstråket i Allén, Rosenlundsbron och Pustervikskajen fått bättre belysning inom projektets ramar.