"Högsta siffran vi har haft sedan starten". På flera av Göteborgs Stads boenden har antalet brukare och personal som testat positivt för covid-19 ökat den senaste veckan. I verksamheter med funktionsstöd har antalet smittade nästan fördubblats och på sociala boenden, som tidigare varit relativt förskonade under pandemin, har man gått från noll till nio smittade på fem olika boenden.

Göteborgs Stads sociala boenden omfattar en rad olika bostäder för personer med i hemlöshet med social problematik, som till exempel missbruk eller psykisk ohälsa, som är i behov av stöd. Under pandemin har de sociala boendena haft en låg smittspridning bland brukarna jämfört med övriga samhället. Men den senaste veckan har antalet konstaterat smittade ökat. I veckan testade nio personer på fem olika boenden positivt.

− Det är den högsta siffran vi har haft sedan starten. Till viss del kan det bero på att vi i början av pandemin inte testade i samma utsträckning som vi gör nu. Men framförallt tror jag att ökningen speglar den allmänna smittspridningen i samhället just nu, säger Anna Holmqvist, avdelningschef på Boende och hemlöshet.

Eventuell utökning av distansarbete

För att motverka en fortsatt ökning arbetar avdelningen just nu med att se över alla arbetsmoment för att se om fler av dem går att sköta på distans.

− Men det är svårt. Vår personal behöver vara på plats rent fysiskt för att kunna stötta brukarna. Vi ska dock försöka se om vi kan utöka distansarbetet något ytterligare.

Anna Holmqvist berättar att man tidigt i pandemin gjorde en detaljerad analys av alla arbetsmoment och tillfällen som kan innebära en risk för smittspridning. Verksamheten införde också åtgärder i förebyggande syfte. Att undvika trängsel i matserveringen, följa skärpta hygienrutiner och skapa evakueringslägenheter för personer som visat sjukdomssymptom, var några av åtgärderna.

− Vi har regelbundna avstämningar och utvärderar åtgärderna för att förbättra skyddet för både personal och brukare, säger Anna Holmqvist.

Ökning på 12 personer

Solveig Eldenholm, verksamhetschef på förvaltningen för funktionsstöd.

Även inom verksamheter och boenden med funktionsstöd har man noterat en ökad smittspridning under den senaste veckan. Från 12 till 24 smittade. Det ska dock ses i förhållande till att det finns flera tusen personer med beslut om bostad med särskild service, daglig verksamhet, personlig assistans och boendestöd.

Solveig Eldenholm är verksamhetschef på förvaltningen för funktionsstöd och förklarar också utvecklingen med hänvisning till samhället i stort.

− Våra brukare vistas ju i samma miljöer och samma verklighet med samma risker som alla andra medborgare. De behöver åka kollektivtrafik ibland, handla i mataffärer och träffa vänner. Vi kan också se att när smitta kommit in på en gruppbostad, där man umgås lika nära som i familjer, finns det en risk att fler blir smittade, säger hon.

Anpassad information

Just nu genomförs smittspårningar bland brukare och personal.

− Vi gör allt vi kan för att stoppa kedjorna och införa eventuella nya åtgärder som kan förebygga smittspridning.

Förutom att följa alla restriktioner, använda skyddsutrustning och hygienrutiner och hålla avstånd berättar Solveig Eldenholm att boendena även arbetar mycket med information till personal, brukare och anhöriga.

− Eftersom våra brukare kan ha väldigt olika sätt att kommunicera på anpassar vi informationen till varje målgrupp, säger hon.