Upptäcks via tips från grannar och personal. Över 270 ärenden har påbörjats sedan Störningsjouren för ett halvår sedan tog över hanteringen olovliga andrahandsuthyrningar från Bostadsbolaget. Hittills har 85 lägenheter blivit lediga och kommit ut på Göteborgs ordinarie bostadsmarknad.

− Det är där de ska vara. Har du stått i kö på Boplats, så är det din tur när det blir en lägenhet ledig. Det ska inte handla om att man känner någon som känner någon som gör att man får lägenhet på ett annat sätt, säger Annika Öby, uppdragsansvarig på Störningsjouren.

”Det är en trygghetsfråga”
Den olovliga andrahandsuthyrningen förekommer över hela Göteborg.

− Vi har gjort det här i ett halvår och det är för kort tid för att dra några långtgående slutsatser. Men det är inget fenomen som bara förekommer i så kallade utsatta områden. Alla sorters människor hyr ut i andrahand och alla sorters människor hyr i andrahand, säger Annika Öby.

Ett ärende kan starta på olika sätt. Vissa har börjat som tips från grannar och personal som jobbar i området. Ibland har någon uppmärksammat att det står fel namn på dörren.

− Det är en trygghetsfråga. För de som bor i ett område är det tryggt att veta vem man har som granne, men det är också en trygghet för de som jobbar där. Dessutom är det betydligt tryggare för andrahandsgästen om allt har gått lagligt till, säger Annika Öby.

Kontakta alltid hyresvärden
Inte alla som hyr ut i andra hand gör det av illvilja eller för ekonomisk vinning. Som dagens bostadsmarknad ser ut är det många som inte vill släppa en lägenhet i första taget.

– Ibland känner man inte till reglerna och tycker att ”men det är ju min brorson som bor där”. Men vill man hyra ut i andra hand ska man alltid kontakta sin hyresvärd och berätta hur saker och ting ligger till. Då kan man få uthyrningen godkänd, säger Annika Öby.

Några skäl som brukar vara giltiga för den som vill hyra ut i andra hand är studier på annan ort, tillfälligt arbete någon annanstans eller att man vill vara sambo på prov.