Att bygga om miljonprogramstadsdelen Gårdsten var en lyckad affär. Den fysiska ombyggnaden beräknas ha kostat runt 200 miljoner men detta uppvägs av en samhällsekonomisk vinst på mellan 280 och 950 miljoner kronor. Det visar en utvärdering som två forskare vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm har gjort.

Det finns många svenska bostadsområden som fortfarande ser ut som Gårdsten gjorde före omvandlingen. Då, 1997, var Gårdsten en stadsdel med dåligt rykte och drygt 2.000 slitna lägenheter varav många stod tomma.

Fysisk ombyggnad räcker inte

Men att bara fysiskt bygga om miljonprogramsområden är inte lönsamt menar Stellan Lundström och Hans Lind, professorer i fastighetsekonomi vid KTH.

”Det krävs ett helt batteri med systematiska åtgärder för att bygga ett hållbart samhälle”, skriver de i sin rapport ”Affären Gårdsten” som tagits fram på uppdrag av kommunala bostadskoncernen Förvaltnings AB Framtiden.

Lundström och Lind har räknat ihop Framtidenkoncernens alla ekonomiska insatser. Därefter har de gjort en samhällsekonomisk bedömning och beräknat värdet av exempelvis minskad arbetslöshet, lägre kriminalitet och stadsdelens förbättrade rykte.

– Vår tillämpade modell att lägga samman ett företagsekonomiskt resultat med ett samhällsekonomiskt är ett sätt. Särskilt den samhällsekonomiska utvärderingen kan diskuteras där svårigheten är att finna indata. Trots osäkerheten känner vi oss dock helt komfortabla med de resultat som kommit fram, men vill påpeka vikten av ytterligare forskning inom området, säger Hans Lind och Stellan Lundström.

Gårdstensborna har varit delaktiga

”Projektet Gårdsten har haft en uttalad affärsidé, tydliga ägardirektiv och byggt på stor entusiasm hos ledning och personal. Det har också bedrivits i samarbete med hyresgästerna själva” skriver Lundström och Lind i rapporten.

De konstaterar att Gårdstensborna numera känner sig tryggare, arbetslösheten har sjunkit, huspriserna har stigit, skadegörelse, stölder och rån har minskat. Individuell mätning för varje hyresgäst har sänkt kostnaderna för el-, värme- och vatten.

– Exemplet Gårdsten visar att ett bostadsföretag kan driva den sociala och ekonomiska utvecklingen framåt. Men det har krävt en långsiktig fastighetsägare och kraftig finansiell uppbackning från dess ägare, säger Carl-Johan Korsås, vd för Framtidenkoncernen.