Göteborg står inför en äldreboom. Men var ska alla bo? Nu startar tre pilotstudier i stadsdelarna Askim, Biskopsgården och Lärjedalen. Syftet är att ta ett helhetsgrepp på framtidens bostadsbyggande så att fler ska kunna bo kvar längre i det vanliga hemmet.

Befolkningen i Göteborg blir allt äldre. Framför allt beroende på att 1940-talets stora barnkull har kommit upp i pensionsåldern.

Det är bakgrunden till att Göteborgs Stad nu drar igång en omfattande översyn av hur det går till när nya bostäder byggs och vilka krav som bör ställas inför framtida byggande.

− I dag tvingas många flytta från det egna hemmet alltför tidigt. De kanske inte kan bo kvar i villan med stor trädgård eller på tredje våningen i ett landshövdingehus utan hiss, och var finns alla attraktiva alternativ?, säger Lars Nejstgaard, informatör på stadskansliets utvecklingsenhet Senior Göteborg.

Inte bara hissar och trösklar

Det handlar alltså inte om särskilda äldreboenden, utan om att tänka rätt från början och bygga lämpliga bostäder som fungerar för alla åldrar – även när man blivit gammal.

− Vi tittar inte bara på hissar och trösklar, utan även på att det ska vara nära till service och kommunikationer. Hela livsmiljön runtomkring boendet ska vara attraktiv och praktisk.

Tre olika stadsdelar

De tre pilotstudierna görs i Askim, Biskopsgården och Lärjedalen eftersom det är stadsdelar som ser olika ut vad gäller befolkningsfaktorer som inkomst och åldersammansättning.

Hur studierna lagts upp i detalj skiljer sig något åt, men alla bygger på samarbete mellan medborgare, fastighetsägare, kommunala förvaltningar, föreningsliv och andra berörda.

Satsar på bred samverkan

− Det som saknats tidigare är ett gemensamt ansvar, ett helhetsgrepp. Var och en har bara haft ansvar för sin lilla del av ett byggprojekt. En bred samverkan i ett tidigt skede borde vara ett bättre sätt att skapa boendeformer som är intressanta för alla, säger Lars Nejstgaard.

En första utvärdering av pilotstudierna beräknas vara klar i november i år.

− Om det hela faller väl ut skulle det här kunna bli en framgångsrik arbetsmetod för hela Göteborg.