Aktiviteter för seniorer. Nu kan hyresgäster som är 70 år eller äldre i Poseidons bostäder i Olskroken varje vecka delta i gemensamma aktiviteter i en lokal i området. De allmännyttiga bostadsbolagens satsning på trygghetsboenden är ett sätt att göra boendet i utvalda bostadsområden mer åldersvänligt.

Trygghetsboendet i Olskroken, som är Poseidons sjunde, drivs i samarbete med stadsdelsförvaltningen Örgryte-Härlanda. Flera gånger i veckan är två trygghetsvärdar, anställda av stadsdelen, på plats i Poseidons aktivitetslokal för att ordna aktiviteter för de äldre i området. Vilka aktiviteter det blir anpassas efter deltagarnas önskemål.

– Vi har i många år jobbat för att skapa möjligheter för trygghetsboende för seniorer i stadsdelen och är väldigt glada över att det första nu finns på plats, eftersom behovet av tillgängliga bostäder är mycket stort, säger Katarina Othelius, stadsdelsdirektör i Örgryte-Härlanda.

Ingen extra kostnad för hyresgästen
Trygghetsboendet är öppet för alla Poseidons hyresgäster över 70 år i Olskroken. Förutom satsningen på gemensamma aktiviteter görs också vissa mindre anpassningar av lägenheterna för att underlätta för de äldre hyresgästerna, som exempelvis spisvakt och digitalt tittöga i ytterdörren. Poseidon ser också över och anpassar gemensamma utrymmen i området, både ute och inne.

Göteborgs Stads trygghetsboenden finansieras gemensamt av bostadsbolagen i Framtidskoncernen och av fastighetskontoret, och innebär ingen extra kostnad för hyresgästerna.