Under 2007 annonserades det ut 7.238 lägenheter på Boplats Göteborg. Det är en ökning med nästan 300 lägenheter från 2006, då 6.964 lägenheter lades ut. Ökningen beror på att antalet lägenheter från de privata värdarna ökade med drygt 20 procent.

Dessutom annonserades 329 studentlägenheter ut. Om man ser till det totala utbudet, inklusive studentbostäderna, minskade antalet lägenheter något. Det beror på att 2006 var ett ”undantagsår”, då Chalmers Studentbostäder färdigställde och hyrde ut 700 nyproducerade lägenheter.

Förra årets ökning för de privata värdarna var markant – från 2.076 lägenheter 2006 till 2.505, alltså 20 procent fler lägenheter.

6,2 miljoner besökte webbplatsen

– Vi har arbetat hårt för att få fler privata värdar att välja att lägga ut sina lägenheter hos oss. Det är väldigt glädjande att se den positiva utvecklingen under 2007, säger Maria Meyer-Martins, vd på Boplats Göteborg.

Trafiken på webbplatsen ökade också, från 5,2 miljoner unika besökare 2006 till 6,2 miljoner 2007.

Antalet registrerade i Boplats databas ökade från 62.000 i december 2006 till drygt 75.000 vid 2007 års slut.