Projektet Bra boende i Bergsjön har fått ytterligare 760.000 kronor från Socialstyrelsen för sitt arbete med att stötta människor som riskerar att bli vräkta från sina hem.

Projektet har varit i gång i över ett år och hittills har de kunnat hjälpa många bergsjöbor att få en bättre boendesituation.

– Det är fantastiskt roligt att vi får extra pengar till vårt projekt säger Birgit Andersson-Fräjdin, som är projektledare och som leder boendesekreterargruppen i stadsdelen.

Boendesekreterarna och boendestödjarna i projektet arbetar med att förebygga vräkningar bland annat genom att hjälpa människor som ligger efter med sina räkningar att få ordning och få in rutiner för sin ekonomi. Ofta är det barnfamiljer de hjälper, men även ungdomar och äldre personer över sextio år.

– Vi arbetar också med att hjälpa människor som redan blivit vräkta att komma in på hyresmarknaden igen, berättar Birgit Andersson-Fräjdin.

Bra boende i Bergsjön får signaler från fastighetsägarna när någon hyresgäst hamnat efter med räkningarna. Sedan kontaktar boendesekreterarna hyresgästen i fråga och gör hembesök. Vid första besöket följer vanligtvis en representant från fastighetsägaren med.

– Vi har en bra samverkan med fastighetsägarna. De kan till exempel vänta med att avhysa någon från sin bostad eller ge människor en ny möjlighet till ett hyreskontrakt gentemot att vi lovar att ställa upp med boendestöd för hyresgästen, berättar Birgit.

Bra boende i Bergsjön, som är en samarbete mellan stadsdelsförvaltningen och fastighetsägarna, har tidigare fått tre miljoner kronor från Socialstyrelsen.

Projektet som startade 1 september 2003 följs av en forskare från Göteborgs universitet.