Kostnadseffektivt samarbete i Östra Göteborg. Egen bostad, egen försörjning och ökad självkänsla. Det är målet med projekt Plaga där stadsdelen Östra Göteborg och social resursförvaltning samarbetar kring ungdomar mellan 18 och 25 år. Hittills har fem ungdomar fått egna lägenheter genom projektet och ytterligare fem är på gång.

I projekt Plaga samarbetar Östra Göteborg och Social resursförvaltning kring ungdomar mellan 18 och 25 år som behöver ett boende med stöd. Det kan vara ungdomar med missbruk, ensamkommande eller ungdomar med psykosociala problem. Det gemensamma för dem är att de av olika anledningar saknar det nätverk som andra ungdomar har.

Egen bostad och skräddarsytt stöd
I projektet prövas en modell som har stora likheter med Bostad först (se nedan) ungdomarna får hyra en lägenhet i ett vanligt hyreshus i andra hand samtidigt som de får skräddarsytt stöd av social resursförvaltnings verksamheter. Till exempel träna sig på att bo och sköta sin lägenhet med stöd av personalen på Bia ungdomsboende eller en kontaktperson via kontaktmannapoolen.

Nätverkslaget används i inledningsskedet och vid behov. En koordinator samordnar arbetet och ser till att ungdomarna får det stöd de behöver. Om allt går väl får ungdomen ta över lägenheten efter 12 månader. Precis som i Bostad först är det hyreslagen som gäller, inga andra krav ställs.

– Med rätt stöd av många aktörer ska ungdomarna kunna behålla bostaden och bli självförsörjande. Vi som samarbetar runt dem blir det nätverk de saknar, säger Dan Larsson, som är koordinator för Plaga.

Ungdomarnas behov i fokus
Bakgrunden till projektet var en kartläggning som visade att stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg betalade mycket för ungdomar som bodde i köpta boenden. Men i många fall var behoven av stödinsatser inte så omfattande som det stadsdelen betalade för.

– Då tog vi kontakt med social resursförvaltning för att diskutera hur vi skulle kunna utveckla insatser för gruppen. Målet var att erbjuda ett boende med skräddarsytt stöd som hade ungdomens behov i fokus och som samtidigt var kostnadseffektivt, säger Dan Larsson.

Resultatet blev alltså Plaga, som startade i februari 2013 och är tänkt att pågå under 2014. Östra Göteborg arbetar för att få fram lägenheter, koordinerar insatserna och social resursförvaltning står för det praktiska stödet.

En kostnadseffektiv modell
Hittills har projektet varit lyckat. Fem ungdomar har deltagit under 2013. Deras behov av försörjningsstöd har minskat och några av dem har fått ungdomsanställningar. Två av dem får i dagarna ta över kontrakten på sina bostäder.

Östra Göteborg sparar cirka 2,2 miljoner kronor per år jämfört med tidigare insatser. Besparingen är beräknad på boende och bostöd. I beräkningen görs ett antagande att en lägenhet i Plaga leder till att ungdomen efter tolv månader får behålla lägenheten och ta över kontraktet. Att det blir billigare beror på att de köpa platserna är paketlösningar som inte kan skräddarsys och därigenom blir dyrare. Dessa lösningar innehåller inte heller någon självklar väg mot att få en egen bostad.

– Det viktigaste är att ungdomarna får en egen bostad. Det bidrar till ökad självkänsla och större självständighet. Den grupp vi arbetat med är ungdomar som har stora förutsättningar att bli självförsörjande med hjälp av ett stöd som inte är så omfattande, säger Dan Larsson.

Oberoende samordnare och positiva fastighetsägare
Anna Kjellberg är gruppchef på Ungdoms- och familjeboende vid social resursförvaltning. Hon menar att den viktigaste framgångsfaktorn har varit att projektet haft en koordinator som samordnar stödet till ungdomen:

– Det blir en oberoende part som sätter ungdomens behov i fokus och vet vilket stöd som finns att få. Vi kan lägga energi på det vi ska göra, det vill säga boendestöd, och behöver inte fokusera på övriga insatser.

Dan Larsson lyfter också fram det goda samarbetet med fastighetsägare i Östra Göteborg. De har hittills bidragit med sex lägenheter och målsättningen är ytterligare fyra under året. Detta utöver de lägenheter de varje år lämnar till fastighetskontoret, som sedan hyrs ut i andra hand (så kallade kommunala kontrakt).

– De fastighetsägare vi har samarbetat med har varit väldigt positivt inställda. Det har betytt jättemycket. Vi är helt beroende av socialt ansvarstagande hyresvärdar för att lyckas, säger Dan Larsson.

Under 2014 blir ytterligare fem ungdomar aktuella för projektet. Därefter ska det utvärderas och om det slår väl ut är det tänkbart att det utökas till andra stadsdelar.