Vid årsskiftet fanns 36 lediga hyreslägenheter hos Framtidenkoncernens bostadsföretag. Det är den absolut lägsta nivån sedan koncernen aktiverades 1993.

Framtiden äger och förvaltar 69 200 hyresrätter fördelade i fem bostadsföretag. Antalet lediga lägenheter har varit väldigt låg de senaste åren och nådde vid årsskiftet en historisk nivå. De lediga lägenheterna fanns främst på Hisingen och i Nordost. Gårdstensbostäder och HjällboBostaden hade inga vakanser över huvud taget.

– Till skillnad från tidigare lågkonjunkturer ser vi idag en större efterfrågan på hyresrätter. De senaste åren har präglats av en bostadsproduktion med övervikt av bostadsrätter, säger Carl-Johan Korsås, vd och koncernchef.

600 hyresrätter i produktion

Idag pågår nyproduktion av cirka 600 hyresrätter hos kommunala bostadsföretag i Göteborg. Bland annat bygger Bostads AB Poseidon 316 lägenheter i kvarteret Venus, som är det största nybyggnadsprojektet av hyresrätter i hela landet.

– De kommande åren ska Framtiden producera mellan 400 och 600 hyresrätter per år, säger Carl-Johan Korsås.