Under fjolåret ökade antalet annonserade lägenheter på Boplats Göteborg med 20 procent jämfört med året innan. Över 8.000 lägenheter lades ut på webbplatsen under fjolåret. Det är den högsta noteringen sedan Boplats startade verksamheten 1994.

– Vi arbetar ständigt med att få fler bostadsföretag att annonsera sina lägenheter hos oss så att vi får ut fler lägenheter på den öppna marknaden, säger Maria Meyer-Martins, VD på Boplats Göteborg.

Söktrycket varierar stort

Chalmers studentbostäder och Mölndalsbostäder var två större företag som anslöt sig under 2006.

Det är stora lokala variationer i söktrycket. I genomsnitt gjordes 1.455 intresseanmälningar per lägenhet i centrum, medan genomsnittet för norra Göteborg låg på 309 intresseanmälningar.