Det gamla tv- och radiohuset vid Delsjövägen var verkligen en synvilla. Bakom synliga väggar och konstruktioner gömde sig massor av farligt materiel, till exempel asbest och PCB. Dessa dolda miljö- och hälsorisker har försenat rivningen, som det nu har gjorts en film om.

Filmen har producerats av fastighetsägaren Älvstranden utveckling AB och kan ses på bolagets hemsida sedan några dagar tillbaka.

”Unikt rivningsobjekt”

– Dels är Synvillan ett stort och unikt rivningsobjekt, dels vill vi förklara för göteborgarna varför arbetet har tagit så lång tid, säger Elin Asplind, kommunikatör på Älvstranden utveckling AB.

7D6A.jpgHon agerar själv intervjuare i den sex minuter långa filmen, där projektledaren Per Andersson berättar om arbetet med att riva, sanera, sortera och återvinna så mycket som möjligt av huset, som invigdes 1971 och övergavs 2007.

Rivningsarbetet har nu pågått ett år och i stort sett är bara stommen kvar. Runt årsskiftet ska även stommen vara jämnad med marken.

– Huset är så stort och komplext, med konstruktioner bakom det som är synligt. Trots att vi gjorde en noggrann inventering innan vi började, har det kontinuerligt kommit fram mycket farligt material som man inte kände till, säger Per Andersson.

Mycket material har sålts vidare

Till exempel fanns det mycket asbest i väggarna och delar av fasaden var förorenad av PCB.

– Ändå har rivningsentreprenören kunnat sälja mycket material vidare till företag och privatpersoner, till exempel dörrar och fönster, som kan användas på nytt. Och det är ju det bästa tänkbara för miljöns skull, säger Per Andersson

Även stora delar av fasaden, som inte var förorenad av PCB, har sålts till återvinning och ska ingå i ett nytt kontorshus i Borås.

Planerna för den attraktiva tomten är att bygga 400 lägenheter i en blandad bebyggelse med radhus och flerfamiljshus och både äganderätt, bostadsrätt och hyreslägenheter. En detaljplan är ute på remiss. Om den kan antas under sommaren 2010, kan bygget starta 2011.