En hjälp att planera sitt boende. I slutet av oktober får 70 000 göteborgare i åldern 64 år och äldre hem broschyren ”Bo bra nu och i framtiden”. Satsningen ger seniorer corona-anpassad information om hyresmarknaden som ska hjälpa dem att planera och anpassa sitt boende.

Många seniorer har bristande kunskap om olika boendeformer, vilka kötider och regler som gäller för bostadsförmedlare och bostadsbolag. Enligt Göteborgs Stads bostadsförmedling Boplats Göteborg leder det till att en del inte registrerar sig i tillräckligt god tid eller registrerar sig alls.

− Vi träffar ofta seniorer som kontaktar oss för sent. Det kan ha hänt något som har förändrat deras livssituation och då är det ofta bråttom att hitta en ny bostad. Men för att hitta en bostad som passar de egna behoven krävs ofta att du registrerat dig, betalat årsavgiften och har samlat ködagar i ett par år, säger Maria Meyer-Martins, VD på Boplats Göteborg.

Sprider smittfri kunskap

Planen var att Boplats Göteborg skulle informera seniorer om bostadsfrågor på olika mässor och evenemang under året. På grund av covid-19 gör man istället ett utskick tillsammans med Göteborgs Stads Äldreombudsman. I slutet av oktober får cirka 70 000 hushåll med personer som är 64 år eller äldre broschyren ”Bo bra nu och i framtiden”.

Maria Meyer-Martins menar att det viktigt att seniorer känner till vilka boendealternativ som finns, har koll på kötider och utbud för att kunna planera sin framtid.

− För den som tycker sig bo bra redan idag är det en god idé att hålla alla dörrar öppna och hålla sig informerad. Och för den som verkligen inte vill flytta alls bjuder broschyren på annan nyttig information om till exempel bostadstillägg och bostadsanpassning, säger hon.

Kö i fem år för seniorboende

Boplats Göteborg förmedlar majoriteten av senior- och trygghetsboenden i Göteborg. Under 2019 var deras genomsnittliga kötid 5,8 år för seniorboende (55 år eller äldre). För att få ett kontrakt till ett trygghetsboende (70 år eller äldre) krävdes det i genomsnitt 3,4 år i kö.