Tjänar det någonting till att söka bostad via BoPlats Göteborg egentligen? Många tycker att de aldrig får svar på sin ansökan och upplever BoPlats Göteborg som ett svart hål. Men förändringar är på gång. En ny kunddatabas ska ge bättre service.

BoPlats har låtit genomföra en undersökning om hur de sökande uppfattar hemsidan (se länk nedan).

– Vi har tagit till oss synpunkterna och är väl medvetna om de problem som de sökande upplever, säger Maria Meyer-Martins, VD på BoPlats Göteborg. Hon menar att mycket arbete kvarstår, men att man kommit en bit på vägen.

Mötesplats

BoPlats Göteborg fungerar som en mötesplats för bostadssökande och fastighetsägare. Flertalet av Göteborgs fastighetsägare och hyresvärdar lämnar dagligen lägenheter till BoPlats Göteborg. Sedan början av året har automatisk överföring av lägenheter startat.

Idag kommer alla uppsagda lägenheter till www.boplatsgbg.se från Familjebostäder, Bostadsbolaget och Poseidon. SGS har också automatisk överföring av sina studentlägenheter som man som student kommer åt om man är registrerad hos SGS och fått ett kundnummer.

Flera andra värdar lämnar också lägenheter, både kommunala och privata. Från januari till september i år har BoPlats Göteborg annonserat 451 lägenheter och till dessa har 397.196 ansökningar inkommit och levererats till hyresvärdarna. Webbsidan noterade under samma tid 1.583.666 unika besökare.

Ny databas

Återkopplingen till de sökande skall förbättras genom en ny kunddatabas som är under utveckling. Där skall man som bostadssökande alltid få svar på vad som hänt med ansökan. Man skall kunna ha en stående profil och därigenom slippa att fylla i sina uppgifter varje gång man söker en lägenhet.

– Framtagningen av ett lämpligt system har tagit lång tid, då vi har många aktörer som skall säga sitt, men nu börjar vi närma oss ett mål där en leverantör är vald och utvecklingen skall börja, säger Maria Meyer-Martins.

Bättre kundbemötande

– Det ser vi verkligen fram emot, med ett nytt system kan vi ge en mycket bättre service till de bostadssökande, samtidigt som man bättre kan få en överblick över hur situationen verkligen ser ut. Under 2003 har kundbemötandet i lokalen också setts över. Det skall alltid finnas två personer i lokalen för att hjälpa besökare att söka lägenhet via datorerna och kunna svara på frågor och ta emot synpunkter.

2257