Minst tre tusen nya studentbostäder behöver byggas i Göteborg de närmaste sex åren. Om två veckor väntas styrelsen för SGS Studentbostäder klubba planer på två tusen nya lägenheter.

-Vi har föreslagit vår styrelse att, tillsammans med Göteborgs Stad, skapa förutsättningar för att bygga 2.000 nya studentlägenheter åren 2005-2010, berättar Mats Odersjö, vd för SGS Studentbostäder.

Mångar förslag stöter på patrull

Exakt hur många av de nya bostäderna som SGS ska bygga och äga själv, är inte klart.

-Vi håller på att titta på våra finansiella förutsättningar, så det vill jag inte gå in på, säger Mats Odersjö.

Just nu har SGS ungefär 1.500 planerade lägenheter ”i pipeline”, till exempel två etapper vid Kviberg samt Örebrogatan på Hisingen, Guldheden, Olofshöjd, Smörgatan, Backaplan, Friggagatan och Skansberget.

Men flera av de planerna riskerar att stöta på patrull, kanske i form av grannar som överklagar.

19.000 i luftig kö

-På Friggagatan kan det blir 500 lägenheter. Eller inga alls. Vi vet av erfarenhet att hälften av förslagen inte blir verklighet, så för att få fram 2.000 nya lägenheter behöver vi 4.000 att jobba med, konstaterar Mats Odersjö.

52AE.jpg
Idag står 19.000 personer i kö för en studenbostad i Göteborg. Men det är en kö med mycket luft.

-Eftersom det är svårt att få bostad på de stora högskoleorterna, ställer sig många studenter i kö lite varstans, innan de vet var de kommer in. Och många som går på gymnasiet köar flera år i förväg, säger Mats Odersjö.

-Våra genomgångar de senaste två åren har visat att det bara är en tredjedel, alltså drygt 6.000 personer, som vill ha en bostad inom ett halvår. Av dem bor hälften redan hos oss, men vill flytta till något större eller med bättre läge.

Fler utländska Chalmerister

På sikt behövs alltså ungefär 3.000 nya studentbostäder i Göteborg.

Eftersom SGS siktar på att ordna 2.000 stycken, får de resterande 1.000 skaffas fram av andra, till exempel Chalmers Studentbostäder, den andra stora stiftelsen i Göteborg.

-En viktigt aspekt är de utländska studenterna i Göteborg, konstaterar Mats Odersjö.

-Chalmers har till exempel planer på att utöka antalet utländska studenter med ytterligare 1.000 personer fram till 2010. En utbytesstudent har ju oftast inget nätverk – släktingar eller andra kontakter i Sverige som kan hjälpa dem att skaffa lägenhet – så för dem ställs stora krav på att vi kan ordna bostäder.

Den 29 september sammanträder styrelsen för SGS Studentbostäder för att ta ställning till planerna för de närmaste sex åren.

Fotnot:
SGS Studentbostäder är en stiftelse som leds av Göteborgs Stad, Göteborgs Förenade Studentkårer och Göteborgs universitet.

Idag har SGS 6.500 lägenheter, av vilka 1.500 är inhyrda från andra fastighetsägare, främst kommunala Poseidon.