Ny lag från årsskiftet. Är du på väg att skicka in en ansökan om bygglov? I så fall ska du vara noga med att alla handlingar är med från början. Den första januari började nämligen en ny lag att gälla som kan påverka både kostnaden och tiden för bygglovsansökan.

Fredrik Andersson.

Vid årsskiftet infördes en lagändring i plan- och bygglagen som innebär att kraven skärps på att kommunerna skall fatta beslut om bygglov inom handläggningstiden. Annars minskar avgiften för beslut om bygglov med en femtedel för varje påbörjad förseningsvecka.

– Genom att sätta press på kommunerna att minska handläggningstiden vill regeringen öka takten i byggandet. Den nya lagen innebär att vi på byggavdelningen måste ändra våra arbetsrutiner för att kunna leva upp till de nya tidskraven, vilket i sin tur även kräver skärpta krav på ansökningarna, säger Fredrik Andersson, chef för byggavdelningen på stadsbyggnadskontoret.

”Var noggrann med ansökan”
Det som är nytt för privatpersoner och företag som ska ansöka om bygglov är att alla handlingar ska skickas in från första början. Om en ansökan ändå måste kompletteras ska det ske inom en viss tid. Om rätt handlingar inte kommer in i tid tas en avgift ut för det arbete som utförts, om du inte tagit kontakt med byggavdelningen och till exempel återtagit din ansökan.

– Mitt främsta råd till dig som ska söka bygglov är att vara noggrann med ansökan och se till att den är komplett. På vår hemsida finns en checklista med allt du behöver tänka på. Den här skärpningen av lagen är positiv både för oss och dem som söker bygglov eftersom vi kan få fram beslut snabbare.

Att ansöka om bygglov kan vara en krånglig process med svåra regler. Varför är det så?
– Det finns flera anledningar till det. Men det främsta skälet är att varje byggprojekt genomförs på en unik plats. Ingen är den andra lik och därför kan vi inte utgå ifrån allmänna regler utan måste göra en enskild bedömning av varje fall, baserat på hur platsen och detaljplanen ser ut. Processen innehåller också många moment vilket tar tid. Vi behöver till exempel göra en bedömning av hur du tänkt att genomföra ditt byggprojekt rent tekniskt.

Förutom att söka information på Göteborgs Stads hemsida kan du även besöka eller ringa stadsbyggnadskontorets kundservice om du har frågor kring bygglov. När en ansökan väl har kommit in är det ärendets handläggare du vänder dig till med frågor.