Sociala huset och husen däromkring i centrala Göteborg föreslås få en rejäl ansiktslyftning. Lokalerna byggs om och byggs ut för att i framtiden inrymma pedagogen – lärarhögskolan vid Göteborgs universitet. Förslaget till det ”nya” Sociala huset ska nu ställas ut och allmänhet och remissinstanser få komma med synpunkter. Det beslutade byggnadsnämnden på tisdagen.

Enligt stadsbyggnadskontorets förslag får Sociala huset en stor tillbyggnad i glas mot Södra Larmgatan. På den före detta skolgården till Gamla Latin så ersätts dagens parkeringsplats och tillfälliga paviljong med en ny permanent byggnad där delar av lärarhögskolan ska hålla till. De parkeringar som försvinner kommer att ersättas av parkeringar under jord.

3.500 elever och lärare

I de befintliga byggnaderna i kvarteret finns idag ytor på 13.300 kvadratmeter. Denna yta föreslås fördubblas till 27.300 kvadratmeter. Nya pedagogen beräknas inrymma 3.500 elever och lärare.

Vitalisering

Enligt stadsbyggnadskontoret innebär förslaget en upprustning och en vitalisering av ett delvis eftersatt område i centrala Göteborg. Området har kulturhistoriska värden. Bland annat finns här rester av stadens försvarsverk från 1600-talet. Därför krävs tillstånd enligt kulturminneslagen för varje ingrepp.

Vänsterpartiet i byggnadsnämnden reserverade sig och kristdemokraterna deltog inte i beslutet att ställa ut förslaget till nytt utseende på Sociala huset.