Ger snabbare handläggning. 3 400 blanketter. Så många ansökningar kommer in till fastighetskontoret varje år, med begäran om bidrag för att anpassa sin bostad utifrån sitt funktionshinder. Från och med nu kan man istället fylla i sin ansökan på nätet, vilket både blir enklare och snabbar på hanteringen.

– Att anpassa en bostad kan handla om alltifrån att ta bort en tröskel eller installera en spisvakt till att bygga om eller till ett badrum, säger Annika Jenefeldt på Bostadsanpassningsenheten.

Oavsett åtgärd i bostaden så krävs det en ansökan som ska registreras, handläggas och förhoppningsvis beviljas innan det praktiska hantverket tar vid. En process som i fyra fall av fem tar kortare tid än det uppsatta målet på maximalt två månader, men man lyckas alltså inte alltid med det.

– Ibland kan vi fatta beslut redan samma dag som ansökan kommer in, men det händer också att ansökningarna inte är rätt ifyllda eller att det krävs en hel del korrespondens, och då tar det längre tid, säger Annika Jenefeldt.

Kan inte göra fel
Men nu kan det bli ändring på den saken, i och med den nya e-tjänst som startats. Istället för att fylla i en pappersblankett kan man nu steg för steg och med hjälp av tydliga instruktioner fylla alla uppgifter på nätet, vilket kommer att förenkla både för den som söker och för tjänstemännen som tar emot ansökan. På e-tjänsten kommer man inte vidare till nästa steg om man inte gjort rätt, och det kommer att underlätta för alla.

– De som söker är ofta äldre eller personer med någon form av funktionsnedsättning, så de brukar i regel få hjälp att fylla i blanketterna av någon anhörig eller så, men vår erfarenhet är ändå att man inte alltid läser igenom instruktionerna, och då blir det lätt att man missar något, till exempel att skicka med intyg från sakkunnig, säger Annika Jenefeldt.

Färre telefonsamtal
Bara att slippa själva registreringsmomentet kommer att spara in mycket tid för Bostadsanpassningsenheten, och eftersom den sökande också kan följa sitt ärendes gång via nätet så bör det också bli färre telefonsamtal att besvara för personalen.

Under 2014 beviljades 3 050 ansökningar om bostadsanpassningsbidrag, varav 36 var återställningsbidrag. 267 ärenden avslogs helt eller delvis och 75 avvisades. Den sammanlagda kostnaden för bidraget uppgick till 64,5 miljoner kronor, vilket var en miljon lägre än 2013.