Stadshuset i Göteborg, där kommunledning och politiker arbetar, har drabbats av hussvamp. En omfattande sanering pågår och många takbjälkar måste bytas ut. Den fruktade svampen har hittats i byggnaden Högvakten som ligger vägg i vägg med Börsen.

Det var när tomma lokaler i 1800-talshuset Högvakten skulle renoveras som svampen hittades. Enligt svampexperter rör det sig om både källarsvamp, äkta hussvamp och ytterligare en obestämd svampart.

Fördröjning

Jan-Åke Johansson, projektchef på Higab som förvaltar Göteborg Stads kända byggnader, säger att ombyggnaden kommer att fördröjas uppskattningsvis en månad. Men eftersom byggnadsarbetarna fortfarande river så kan det dyka upp mer röta.

Det är vindsbjälklaget och innertaket som angripits. Allt som är skadat och ytterligare en meter runt angreppet måste helt tas bort. Hela innertaket på en våning byts ut och även balkarna måste bytas.

Efter saneringen ska det bli kontor för kommunledningens tjänstemän.
6F44.jpg

Äkta hussvamp är en mycket allvarlig skadegörare som helt enkelt äter upp trät i byggnader. För att hussvampen ska kunna växa till krävs rätt förhållande. Det är fukt, cellulosa som finns i trä och kalk som ofta finns i väggarna på äldre stenhus.

Den kan sprida sig över stora ytor. Vid rätt betingelser kan den växa mellan fem och sex millimeter per dygn. Det innebär drygt en meter på ett halvår.

Inte ovanligt

Det är inte ovanligt att äldre stenhus drabbas av hussvamp. Det har till exempel förekommit i de stora stenhusen kring Vasagatan.

Danska undersökningar visar att så mycket som varannan äldre byggnad kan ha hussvamp. Ju äldre hus desto vanligare är det med rötskador. Men den stora spridningen behöver inte vara ett bekymmer.

– Det är inte givet att det blir problem. Det måste till vissa förutsättningar för att svampen ska explodera och växa till. Det säger Nils Hallenberg som är docent i mykologi vid Botaniska institutionen, Göteborgs universitet.

Fler fall av hussvamp har rapporterats i Göteborg de senaste åren. Det kan Enligt Hallenberg bero på att problemet helt enkelt blivit mer uppmärksammat.